۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۳

تولید ۲۶٫۸ میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه نخست امسال

مجموع تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان شهریورماه امسال در مجموع به بیش از ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید.

به گزارش عیارآنلاین، ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی حدود ۶۲ میلیون تن است که از میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.
عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان شهریورماه امسال تولید ۹ میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار تن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر ۲۵٫۶ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.
همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود ۱۱ میلیون و چهارصد و سه هزارتن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ۳۲٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز در حدود ۲۶٫۵ میلیون تن برآورد شده است.
تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان یاد شده در حدود ۵ میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار تن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱۳٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۱۱٫۴ میلیون تن برآورد شده است.
مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در شهریورماه امسال حدود ۴٫۳ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان تیرماه حدود ۲۶٫۸ میلیون تن بوده است.
میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان شهریورماه نیز هشت میلیون و ۶۶۶ هزار و ۸۳ تن به ارزش ۱۷۰ هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۲۳ میلیون ریال و میزان صادرات نیز ۱۱ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۱ تن به ارزش ۵ میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۹۰ هزار دلار بوده است.
بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تن و پتروشیمی نوری از نظر ارزش با بیش از ۶۵۰ میلیون و ۵۹۷ دلار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پنج ماه نخست امسال به خود اختصاص دادند.
همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از یک میلیون و ۱۳۵ هزار تن صادرات توانست ۵۰۵ میلیون و ۸۷۹ هزاردلار صادرات را رقم بزند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: