۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۰

از حرف تا عمل مسئولین در مورد روستا

به گزارش عیارآنلاین در اینفو گرافی زیر به برخی اظهار نظرات مسئولین و عملکرد آنها در حوزه مدیریت روستایی اشاره شده است.  

به گزارش عیارآنلاین در اینفو گرافی زیر به برخی اظهار نظرات مسئولین و عملکرد آنها در حوزه مدیریت روستایی اشاره شده است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: