مسئله مغفولی که حتی همایش آن نیز لغو شد!

همایش ملی «آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری اقامت و تابعیت در ایران» که قرار بود توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شود، به دلایل نامعلومی لغو شد. با توجه به این‌که موضوع موردنظر یکی از مسائل مهم و مغفول است، آن همایش می‌توانست شروعی برای اصلاح قوانین و اتخاذ راهبردهای اصولی در این حوزه باشد.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار بود همایشی را تحت عنوان همایش ملی «آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری اقامت و تابعیت در ایران» در روز دوشنبه ۲۴ مهرماه سال ۹۶ برگزار کند که این همایش مهم به دلایل نامعلومی لغو شد.

محورهای همایش از قبیل زیر بود:

۱) نقد و ارزیابی قوانین و مقررات با محوریت مسائل و مشکلات پیش روی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، فرزندان اتباع خارجی متولد در ایران، افراد دارای تابعیت مضاعف و افراد بی تابعیت در ایران؛

۲) حقوق شهروندی و مسائل و مشکلات اتباع خارجی در ایران؛

۳) بایسته‌های سیاست‌گذاری و مدیریت جامع اتباع خارجی در ایران با محوریت امکان‌سنجی تأسیس سازمان ملی مهاجرت، ساماندهی اقامت اتباع خارجی در ایران و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی است.

هدف از برگزاری این همایش تبادل‌نظر میان صاحب‌نظران و محققین دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی در حوزه اقامت و تابعیت، نقد و ارزیابی سیاست‌های اقامت و تابعیت در جمهوری اسلامی ایران، شناسایی اصول، مبانی و رویکرد حاکم بر ساماندهی اتباع خارجی بر اساس مؤلفه‌های اسلامی – ایرانی، کمک به پیگیری منافع ملی از طریق تقویت روند جذب و تسهیل امور اتباع خارجی به‌جای فرایند دفع و تحدید آن‌ها و تدوین اصول سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه اتباع خارجی است.

با وجود پیگیری‌های پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، علت لغو این همایش از سوی مسئولین اعلام نشد و حتی صفحه همایش نیز در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف‌شده است.

با توجه به این‌که موضوع تابعیت و اقامت در ایرانی یکی از مسائل مهم و مغفول در حوزه سیاست‎گذاری است، این همایش می‌توانست شروعی برای اصلاح قوانین و اتخاذ راهبردهای اصولی در جهت حقوق شهروندی و مدیریت جامع اتباع خارجی در ایران باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: