۲۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۲

افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان منجر به کاهش نابرابری می‎شود

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بیشتر کشورهای غربی در سه دهه گذشته، افزایش چشمگیر نابرابری درآمد را تجربه کرده‌اند؛ درصورتی‌که این دولت‎ها‎، ثروتمندان خود را وادار به دادن ۱٪ از درآمد بالای خود کنند، بدون این که تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، نابرابری در این کشورها به طور محسوسی کاهش می‎یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، گاردین نوشت: صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که افزایش نرخ‎های مالیات بر درآمد ثروتمندان می‎تواند بدون این که تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، سبب کاهش نابرابری شود.
این سازمان معتقد است در صورتی که دولت‎های پیشرفته غربی، ثروتمندان خود را وادار به دادن ۱٪ از درآمد بالای خود کنند، نابرابری در این کشور به طور محسوسی کاهش می یابد.
بیشتر اقتصادهای پیشرفته در کشورهای غرب در سه دهه گذشته افزایش چشمگیر نابرابری درآمد را تجربه کرده بودند که این عامل عمدتا به دلیل درآمد رو به رشد بالای ۱٪ بود.
ویتور گاسپار، رییس صندوق بین المللی پول گفت: متاسفانه نرخ مالیات بر درآمد متوسط برای کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از ۶۲ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد که بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، توزیع مجدد از طریق سیستم مالیاتی، ۶۰ درصد افزایش نابرابری ناشی از نیروهای بازار را جبران کرد. اما بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰، سیستم های مالیات بر درآمد نتوانستند به افزایش یافتن نابرابری در کشورهای مربوطه پاسخ دهند.
این سازمان معتقد است که با افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان نابرابری و فقر به طور محسوسی کاهش می یابد، همچنین فقرا می توانند از خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی عمومی و همچنین حق آموزش و پرورش عمومی برخوردار شوند.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند که یک سیستم مالی منصفانه بخش مهمی از یک جامعه عادلانه را خواهد ساخت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: