۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه :

در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد از مالیات معاف است

پورمحمدی: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد از مالیات معاف است. معافیت های گسترده در اقتصاد باعث شده تا میزان مالیات وصولی با حجم اقتصاد کشور تناسب نداشته باشد و قرار است کارگروهی از نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، معافیت های مالیاتی در کشور را ساماندهی کند.

به گزارش عیارآنلاین، سیدحمید پورمحمدی در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور با تاکید بر اینکه بهترین شیوه بازتوزیع ثروت در جامعه، مالیات است، گفت: مالیات بهترین شیوه بازتوزیع ثروت در جامعه و برگرفته از آموزه های دینی است.

معاون سازمان برنامه و بودجه که در جمع مدیران مالیاتی سراسر کشور سخن می‌گفت، با اشاره به خاستگاه دینی زکات و مالیات و توصیه اولیاء و بزرگان دین به پرداخت زکات که به منزله بخشش الهی از طریق مردم به مردم است، عنوان کرد: مالیات از دیدگاه دینی، عرضه و بازتوزیع ثروت در جامعه و در حقیقت بخشش و سخای الهی و از مظاهر و جلوه های رحمت است.

پورمحمدی با اشاره به معانی مختلف زکات خاطرنشان کرد: زکات که در قرآن از نماز بیشتر تکرار شده، به معنای بخشش، حمایت عدالت اجتماعی و حمایت از اجتماع است و مالیات که تصویر امروزی از زکات است نیز از همین ارزش و جایگاه والا و فاخر برخوردار است.

معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در انجام ماموریت مهم اخذ مالیات از مردم که عمران و آبادانی کشور و رفاه مردم بدان وابسته بوده و امری دینی و الهی است، رعایت اخلاق و احترام به حقوق مردم بسیار حیاتی است، اظهارداشت: این جایگاه فاخر مالیات، باعث شده تا کارگزاران نظام مالیاتی که در تحقق امر مهم بخشش الهی مشارکت و نقش دارند، نیز از جایگاه مهم و والایی برخوردار بوده و این سازمان از جایگاهی متعالی تری در حکومت اسلامی برخوردار باشد.

پورمحمدی با اشاره به اثرات بی بدیل مالیات در ارتقای متغیرهای کلان اقتصادی گفت: ما به عنوان بازیگران این نسل، نباید منابع خدادادی همچون نفت را که متعلق به آیندگان و همه نسل هاست، صرف تامین هزینه های جاری کشور کنیم و با اتکای بودجه به مالیات باید منابع خدادادی را برای آیندگان حفظ کنیم.

وی در ادامه به برخی اهداف و کارکردهای مهم مالیات در اقتصاد و جامعه اشاره کرد و افزود: اهداف درآمدی و بودجه ای، اهداف توزیعی، اهداف تثبیتی و اهداف تخصیصی، برخی از اهداف و کارکردهای مهم مالیات در اقتصاد هستند و در حقیقت حفظ و ثبات جامعه منوط به افزایش سهم مالیات در تامین هزینه های جاری کشور است.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در بخشی از سخنان خود که پیرامون روابط مالی مردمان و حاکمان در گذر تاریخ ایران بیان می شد، عنوان داشت: ارتقای شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از ضرورت های تحول اقتصادی و از پیش نیازهای حرکت اقتصاد و جامعه به سمت پیشرفت و آبادانی، از طریق توسعه نظام مالیاتی میسر است که در نهایت منجر به همراهی هر چه بیشتر مردم با برنامه های دولت و در نتیجه افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به دولت می شود.

وی مبارزه بی وقفه با فرار مالیاتی را از مهمترین مسئولیت های نظام مالیاتی برشمرد و گفت: کاهش فرار مالیاتی مسیر تحول اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور را هموار می سازد.

پورمحمدی با ذکر این مطلب که در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد از مالیات معاف است، گفت: معافیت های گسترده در اقتصاد باعث شده تا میزان مالیات وصولی با حجم اقتصاد کشور تناسب نداشته باشد و بدین منظور کارگروهی مشترک از نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، معافیت های مالیاتی در کشور را ساماندهی خواهند کرد.

منبع: ایبنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: