نماینده مجلس:

بخش کشاورزی سازمان توسعه‌ تجارت باید در اختیار وزارت کشاورزی باشد

حاتمیان عضو کمیسون کشاورزی مجلس گفت: وزارت کشاورزی در حال حاضر بازوی اجرایی مناسب برای دستیابی به اهداف خود طبق قانون انتزاع ندارد و بایستی سازمان توسعه تجارت در بخش کشاورزی همسو با این وزارتخانه باشد.

به گزارش عیارآنلاین، عبداله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: بر اساس قانون انتزاع مدیر اصلی تولید و توزیع در کشور وزارت جهاد کشاورزی است و بایستی این وزارتخانه با ارائه طرحی مناسب اختیارات مطرح شده در این قانون را بطور کامل در دست بگیرد.

حاتمیان حلقه‌ مفقوده‌ی توسعه در کشور را بازار عنوان کرد و گفت: تا ما در محصولات کشاورزی و سایر محصولات، بازار مطمئنی نداشته باشیم سرمایه گذاری در زمینه تولید عمدتا سرمایه سوزی خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در نظر نگرفتن بازار مناسب برای تولیدات کشاورزی، روستائیان را بدهکار و فراری از تولید خواهد کرد.

وی زنجیره تکمیلی اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی را بعد از تولید، بازار مناسب دانست و گفت: داشتن بازار شفاف و روشن و با روابط و معیار های خاص از نیازمندی های امروز جامعه ماست.

وزارت کشاورزی بازوی اجرایی مناسب برای تامین بازار محصولات خود ندارد

این نماینده مجلس بیان کرد: در حال حاضر بازوی اجرایی مناسب برای دستیابی به اهداف ممکن در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و بایستی سازمان توسعه تجارت در بخش کشاورزی و اتاق های بازرگانی در اختیار و هم سو با وزارت جهاد کشاورزی باشند.

وی گفت: در حال حاضر اعضای اتاق بازرگانی سیاست های خاص  خود را دارند و حتی بین خود آن ها نیز هماهنگی وجود ندارد و تعریف یک سیستم منظم بر اساس قانون انتزاع برای آن ها امری اجتناب ناپذیر است.

ناهماهنگی در محصولات کشاورزی به دلیل اجرای نادرست قانون انتزاع

نماینده مردم درگز استان خراسان رضوی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را علیرغم کامل نبودن اختیاراتش، در تنظیم بازار محصولات داخلی مناسب دانست و گفت: در برخی از محصولات شاهد ناهماهنگی هایی بدلیل عدم اجرای صحیح قانون انتزاع بودیم.

وی به عنوان مثالی از ناهماهنگی ها با اشاره به واردات برنج در فصل برداشت محصول گفت: از آقای شریعتمداری در مجلس سئوال شد به چه دلیل مجوز واردات این محصول را در فصل برداشت برنج صادر کرده اند و ایشان پاسخی در قبال این موضوع نداشت.

حاتمیان ادامه داد: از طرف دیگر وزارت جهادکشاورزی هم که خود متولی امر تولید و تجارت محصولات کشاورزی است، بدلیل همین اجرای غلط قانون انتزاع، زیر بار مسئولیت نرفته و پاسخگوی واردات برنج در این ایام سال نیست.

او در پایان گفت: نیاز است دولت با هم اندیشی بین وزارتخانه های موجود با ارائه لایحه و یا پیشنهادی، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه را کامل کند تا ما شاهد پاسخگویی واحد از این ارگان باشیم.

گفتنی است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان هایی هستند که باید طبق قانون انتزاع به وزارت جهادکشاورزی منتقل شوند.

منبع: مقاومتی نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: