۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۹

آپارتاید سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو/ اینفوگرافی

وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران خارجی برای بازپرداخت سرمایه‌شان، از خزانۀ دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانت می‌دهد؛ در حالی که به یک سرمایه‌گذار داخلی هیچ ضمانتی برای پرداخت پول از سمت دولت داده نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی رفتار وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران خارجی (مثل شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال) در مقایسه با سرمایه‌گذاران داخلی نشان می‌دهد که در وزارت نیرو، یک «آپارتاید سرمایه‌گذاری» وجود دارد؛ به این صورت که اگر یک خارجی با «موی بور و چشم‌های آبی» برای تولید برق سرمایه‌گذاری کند و نیروگاه بسازد، دولت جمهوری اسلامی ایران به او Payment Guarantee می‌دهد و بر اساس آن بهای برق تولیدی را سر وقت پرداخت می‌کند تا نگرانی خاصی بابت بازپرداخت سرمایۀ خود نداشته باشد. اما اگر یک ایرانی با «موهای مشکی و چشم‌های  قهوه‌ای» برای تولید برق سرمایه‌گذاری کند و نیروگاه بسازد، دولت ایران به او Payment Guarantee نمی‌دهد و فقط «وعده» می‌دهد که پول برق تولیدی‌ات را پرداخت خواهیم کرد. آیا نام این روند، چیزی جز آپارتاید سرمایه‌گذاری است؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: