سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:

می‌توان کارگاه‌ها و امکاناتی که بین دو بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وجود دارد را تجمیع کرد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه در آموزش و پرورش بین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش موازی‌کاری وجود دارد، گفت: امکانات و کارگاه‌هایی در این دو بخش است که می‌توان آنها را تجمیع کرد.

به گزارش عیارآنلاین، میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه پرسشگر اظهار داشت: تربیت نیروی فنی و حرفه‌ای در دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقطع کاردانی است که در آن تربیت تکنسین صورت می‌گیرد و در دانشگاه فرهنگیان نیز نیروهای لازم برای مدارس تربیت می‌شوند؛ ضمن اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز حق تربیت نیروی آموزشی با مدرک را ندارد و این آموزش غیررسمی است.

وی ادامه داد: در آموزش و پرورش بین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش موازی‌کاری وجود دارد که می‌توان کارگاه‌ها و امکاناتی که بین این دو بخش وجود دارد را تجمیع کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت استفاده از امکانات دانشگاه فنی و حرفه‌ای، افزود: دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی می‌تواند از طریق انعقاد قرارداد از امکانات دانشگاه فنی و حرفه‌ای استفاده کند.

میرزاده تصریح کرد: شرایط در کمیسیون آموزش مجلس فراهم است و اگر نیاز به قانونگذاری در این خصوص باشد، آمادگی داریم؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد مجلس در برنامه ششم اعتبارات خاصی در این خصوص اختصاص داده است و بسیاری از موانع آن رفع شده است.

وی با بیان اینکه مجلس به دانشگاه فنی و حرفه‌ای دو سال فرصت داده است تا مشکل نیروهای حق‌التدریس خود را حل کند، خاطرنشان کرد: گام اول در آموزش و پرورش، ادغام فنی و حرفه‌ای و کاردانش است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: