۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۶

تایید۹۳ درصد رشته‌های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ۳ الی ۴ هزار رشته دانشگاه آزاد در دفتر گسترش وزارت علوم بررسی و حدود ۹۳ درصد رشته های این دانشگاه تایید شده است .

به گزارش عیارآنلاین، دکتر شریعتی نیاسر، درباره کدرشته های اختلافی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما کدرشته اختلافی نداریم و با توافق و تفاهم با دانشگاه آزاد اسلامی کلیه رشته هایی که وجود داشت را بررسی کردیم و تعداد قابل توجهی از کدرشته ها تصویب شد و تعداد کمی حدود پنج تا شش درصد تایید نشد که طبیعی است، دانشگاه های دولتی هم که درخواست می دهند ممکن است تعدادی مورد تایید قرار نگیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: بهترین دوران به لحاظ تفاهم با دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد و دوستان ما در دانشگاه آزاد اسلامی به بحث کیفیت به صورت جدی توجه دارند، دانشگاه آزاد اسلامی را باید در ریل کیفی قرار دهند و گام های مثبتی هم در این رابطه برداشته اند، که می توان به آینده خوشبین بود.

شریعتی نیاسر درباره افزایش بی رویه کدرشته ها در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح آمایش اموزش عالی، رشد بی رویه کدرشته ها و موسسات اموزش عالی کاملا مهار شده است و در کل کشور هیچ رشد کمی جدیدی هم به لحاظ تعداد موسسات و هم به لحاظ تعداد رشته ها نداشته ایم.

وی تنها رشد کمی را در سال های گذشته در حوزه های بین رشته ای دانست و افزود: توسعه مراکز آموزش عالی کاملا کنترل شده است، به لحاظ ماموریت گرایی مراکزی که با یک ماموریت خاصی کار خودشان را از ابتدا شروع کرده بودند و از ریل خارج شده بودند این موضوع مهار شده و دانشگاه ها به ماموریت اصلی شان بازگردانده شدند.

معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص بررسی رشته های دانشگاه آزاد نیز در گفتگو با مهر گفت: تمام رشته های دانشگاه آزاد در دفتر گسترش بررسی شده و با توافق و تفاهم جمع بندی شده، مشکلی هم در این زمینه نداریم.

وی افزود: ۳ الی ۴ هزار رشته دانشگاه آزاد در دفتر گسترش وزارت علوم بررسی شده یعنی حدود ۹۳ درصد رشته های این دانشگاه تایید شده و کاملا هم در تفاهم هستیم.

منبع: ایسکانیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: