۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۱
دلیل حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت برق چیست؟

آپارتاید سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو

وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران خارجی برای بازپرداخت سرمایه‌شان، از خزانۀ دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانت می‌دهد؛ در حالی که به یک سرمایه‌گذار داخلی هیچ ضمانتی برای پرداخت پول از سمت دولت داده نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی رفتار وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران خارجی (مثل شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال) در مقایسه با سرمایه‌گذاران داخلی نشان می‌دهد که در وزارت نیرو، یک «آپارتاید سرمایه‌گذاری» وجود دارد؛ به این صورت که اگر یک خارجی با «موی بور و چشم‌های آبی» برای تولید برق سرمایه‌گذاری کند و نیروگاه بسازد، دولت جمهوری اسلامی ایران به او Payment Guarantee می‌دهد و بر اساس آن بهای برق تولیدی را سر وقت پرداخت می‌کند تا نگرانی خاصی بابت بازپرداخت سرمایۀ خود نداشته باشد. اما اگر یک ایرانی با «موهای مشکی و چشم‌های  قهوه‌ای» برای تولید برق سرمایه‌گذاری کند و نیروگاه بسازد، دولت ایران به او Payment Guarantee نمی‌دهد و فقط «وعده» می‌دهد که پول برق تولیدی‌ات را پرداخت خواهیم کرد. آیا نام این روند، چیزی جز آپارتاید سرمایه‌گذاری است؟

به علت همین تبعیض است که هم‌اکنون عموم سرمایه‌گذاران ایرانی به‌هیچ وجه به وعده‌های وزارت نیرو برای پرداخت پول برق اعتماد نمی‌کنند و به‌دنبال ضمانت ثانویه هستند. با تداوم این روند، درنهایت تولیدکنندگان ایرانی تجهیزات نیروگاهی مشتریان خود را در داخل کشور از دست می‌دهند و توان داخلی در این حوزه از بین خواهد رفت.

ضروری است با همکاری مجلس شورای اسلامی، ضوابطی برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه‌های زیرساختی از جمله تولید برق تعیین شود تا سرمایه‌گذاران داخلی نیز در شرایطی برابر با خارجی‌ها بتوانند از دریافت پول فروش برق خود مطمئن باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: