رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

در خصوص لایحه تفکیک وزارت صنعت، نباید شتاب‌زده عمل کرد

عزیزی پیرامون لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم‌گیری برای این اقدام نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی گسترده دارد و با عجله و شتابزده نباید اقدامی صورت گیرد.

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار امور زیربنایی عیارآنلاین، پیرامون لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم‌گیری برای این اقدام نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی گسترده دارد و با عجله و شتابزده نباید اقدامی صورت گیرد.

نماینده مردم خراسان شمالی با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به کوچک سازی ساختار خود کرده است و طبق آن قوانین ساختار فعلی دولت باید ۱۵ درصد کاهش پیدا کند به همین دلیل ما باید در تصمیمات خود به آن‌ها توجه کنیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم بارها نسبت به کوچک سازی دولت فرمایشاتی به دولت و مجلس شورای اسلامی داشته‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع، مجلس شورای اسلامی قطعا با توجه به ‌همه زوایا در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: