۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۳

مقایسه منطق درآمدی شهرداری تهران با سایر کلان‌شهرهای جهان

منبع اصلی درآمد شهرداری تهران فروش تراکم و تغییر کاربری است، درحالی‌که مهم‌ترین منبع درآمدی شش کلان‌شهر موفق دنیا درآمدهای مالیاتی هست و عملاً فروش تراکم و تغییر کاربری در آن سهم ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، شهرداری کلان‌شهر تهران با جمعیت بالغ‌بر ۸ میلیون نفر، درآمدی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان دارد. بیشترین سهم آن از تغییر کاربری و فروش تراکم با سهم ۲۳ و ۲۰ درصد حاصل می‌شود. درآمدهای پایدار شهرداری تهران که شامل مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض است، به ترتیب سهمی برابر با ۱۴ و ۱۵ درصد دارند. این دو سهم نشان‌دهنده این است که تنها حدود ۳۰ درصد از درآمدهای شهرداری تهران پایدار و مابقی متعلق به بخش‌های ناپایدار است.

برای بررسی میزان موفقیت شهرداری تهران در امر درآمدزایی، با شش کلان‌شهر دنیا مقایسه گردید، که علت انتخاب این کلان‌شهرها نیز به سطوح برنامه‌ریزی، نوع نظام درآمدی شهرداری مربوط می‌شود. در شش کلان‌شهر بررسی‌شده که عبارت‌اند از پاریس، توکیو، آمستردام، استانبول، نیویورک و برلین است؛ بیشترین سهم درآمدی متعلق به بخش مالیات با سهم ۵۶ الی ۸۰ درصدی است که کمترین آن متعلق به کلان‌شهر برلین با سهم ۵۶ درصد و بیشترین آن متعلق به استانبول با سهم ۸۰ درصدی است.

سهم عوارض در شش کلان‌شهر بررسی‌شده نسبت به مالیات بسیار پایین‌تر و بیشترین سهم متعلق به شهرداری برلین با سهم ۸ درصدی است و شهرداری‌هایی مانند استانبول و نیویورک درآمدی را از بخش عوارض کسب نمی‌کنند. همچنین در مورد سایر بخش‌های درآمدی می‌توان به کمک‌های دولتی و بخش خصوصی اشاره کرد که عملاً سهم شهرداری تهران صفر است ولی سایر کلان‌شهرها مانند پاریس، آمستردام و نیویورک سهم بالایی را دارا می‌باشند که نشان‌دهنده این است که دولت مرکزی در قبال مسئولیت‌هایی که به شهرداری‌ها تفویض کرده و تعهدات مالی را نیز قبول کرده است.

با مقایسه و بررسی سهم بخش‌های درآمدی شهرداری تهران با شش کلان‌شهر بزرگ دنیا می‌توان گفت که عملاً تشابه منابع درآمدی کم بوده و منطق درآمدی شهرداری تهران که منطبق بر فروش تراکم و تغییر کاربری است هیچ‌گونه خوانشی با منطق درآمد شش کلان‌شهر موفق جهان که متکی بر دریافت مالیات است ندارد. همچنین نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد؛ عدم وجود ردیف درآمدی با عنوان فروش تراکم و تغییر کاربری است که نشان‌دهنده این است که عملاً درآمدی با این عنوان در شهرداری کلان‌شهرهای مذکور وجود ندارد، درصورتی‌که سهم عمده درآمدی شهرداری تهران متعلق به این دو بخش است.

برای اینکه شهرداری تهران به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کند و درآمدهای ناپایدار خود را حذف کند، باید حق دریافت مالیات و همچنین تعهدات مربوط به آن را، قانون به رسمیت بشناسد و عملاً تا هنگامی‌که در لایحه جدید مدیریت شهری  مالیات برای شهرداری‌ها به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان انتظاری از کاهش درآمدهای ناپایداری شهرداری‌ها داشت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: