نایب رییس اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای:

حذف درج قیمت مصرف کننده از روی بسته بندی کالا فضای رقابتی را در بازار ارتقا می دهد

نایب رییس اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای گفت :درشرایط تجارت آزاد دربازارهای جهانی وبه طبع آن داخلی مقوله آزادسازی قیمت هاامری حیاتی بنظرمی رسد.

به گزارش عیارآنلاین، منصور عالی پور برداشته شدن قیمت مصرف کننده از روی بسته بندی کالا را یکی از ارکان دستیابی به مولفه خصوصی سازی دانست و افزود: اولین مولفه خصوصی سازی به معنای واقعی پیدایش رقابت سازنده درجهت ارایه خدمات کمی وکیفی متمایز به مصرف کننده ،لزوم اهمیت به این مهم است که مطئنا بااجرای فازاول آزادسازی قیمت وحذف قیمت مصرف کننده تغییرات اساسی درسیاست های کلی برای موفق شدن این طرح ضروری می باشد.
وی این اتفاق را بسیار مثبت و سازنده خواند و گفت : این سیاستی است که در کل دنیا اجرا شده و نتیجه آن به نفع مصرف کننده بوده است و درون کشور ما نیز اکنون بسیاری از کالاها قیمت مصرف کننده ندارند.
نایب رییس اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه با این اقدام فضای رقابتی ایجاد می شود عنوان کرد:این رقابت هم میان فروشنده ها ایجاد می شودو هم در انتخاب مصرف کنندگان تاثیر می گذارد چرا که آنها نیز با تشخیص اینکه کالا را از کجا تهیه کنند می توانند آن را با قیمت ارزانتر خریداری کنند .
وی حساسیت های ایجاد شده را بی دلیل دانست و بیان کرد: به نظر من همه باید از این اتفاق استقبال و حمایت کنند و بدانند که این تغییر سبب کاهش قیمت مصرف کننده شده و به نفع آنها خواهد بود .
عالیپوربا تاکید بر اینکه در این راه سازمان بازرگانی نیز باید همکاری لازم را داشته باشد اظهار کرد: اداره بازرگانی نیزباید سیستم نظارتی خود را بر روی اصالت کالا معطوف که کالا قاچاق نباشد و کیفیت ان مطلوب باشد .

منبع: شاتا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: