مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین کرد؛

برآوردی از سهم دانش و فناوری در صادرات کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سهم دانش و فناوری در صادرات کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش عیارآنلاین، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با بیان این مطلب که سهم دانش در صادرات کشور به عنوان یکی از معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح است و مقدار آن را می توان با شاخص‌های استاندارد و مرسوم «صادرات محصولات فناوری‌های پیشرفته» و « صادرات خدمات فنی و مهندسی» برآورد کرد افزود: صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار در سال ۱۳۹۳ به ترتیب حدود ۶۳۰ میلیون دلار (یعنی کمتر از ۴ درصد از کل صادرات تولیدی) و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲۰۰ میلیون دلار (۲/۲ میلیارد دلار) برآورد شده و این در حالی است که اقتصادهای در حال توسعه نظیربرزیل ، مالزی، چین و هند هم پای کشورهای تازه صنعتی شده نظیرکره و کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر ژاپن حجم صادرات فناوریهای پیشرفته خود را طی دو دهه گذشته به طور مستمر افزایش داده‌اند. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۵ ، صادرات فناوریهای پیشرفته چین ۸/۲۵ درصد، مالزی، ۸/۱۲ درصد و کره ۸/۲۶ درصد از مجموع صادرات تولیدی آنها بوده است. بنابراین، اهتمام جدی سیاستگذاران به ارتقاء صادرات فناوری‌های پیشرفته از طریق رفع موانع اقتصادی کلان نظیر ثبات و سرکوب نرخ ارز، رفع موانع ساختاری، ایجادزیرساخت‌های قانونی مورد نیاز، تدوین بسته‌های سیاستی مناسب برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و تعیین متولی واحد برای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی شاخص های مربوطه ضرورت دارد.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: