۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۰

طی ده سال گذشته خانه‌دارها کاهش و مستاجرها افزایش یافته‌اند

به گزارش عیارآنلاین، طی ده سال گذشته خانه‌دارها کاهش و مستاجرها افزایش یافته‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، طی ده سال گذشته خانه‌دارها کاهش و مستاجرها افزایش یافته‌اند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: