عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

پیمان پولی به شکست سلطه دلار کمک می‌کند

کریمی گفت: هرچقدر که ما بتوانیم هژمونی و سلطه دلار را در بازارهای جهانی کم کنیم این قطعاً باعث تضعیف دشمنانمان خواهد شد و هیچ ایرادی هم نیست که ما در معاملات دوجانبه‌ای که با دیگر کشورها داریم، از ارزهای ملی استفاده کنیم.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین، در ارتباط با پیمان‌های پولی دوجانبه این‌گونه بیان داشت: پیمان‌های دوجانبه و استفاده ارزهای ملی در معاملات قطعاً به نفع اقتصاد کشور است؛ آن‌هم در شرایطی که با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی روبرو هستیم. به‌هرحال هرچقدر که ما بتوانیم هژمونی و سلطه دلار را در بازارهای جهانی کم کنیم این قطعاً باعث تضعیف دشمنانمان خواهد شد و هیچ ایرادی هم نیست که ما در معاملات دوجانبه‌ای که با دیگر کشورها داریم، از ارزهای ملی استفاده کنیم؛ آن‌هم بر اساس پیمان‌هایی که بین خود ما و دیگر کشورها منعقد شده است.

کریمی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون از سوی مجلس فشاری به دولت و یا بانک مرکزی آمده است، گفت: ما به‌صورت مشخص نمی‌توانیم الزامی برای بانک مرکزی و یا دولت وارد کنیم، چون این موارد جزء وظایف روتین و مدیریتی وضعیت ارزی کشور است که بانک مرکزی باید در خصوص آن تصمیم‌گیری و اقدام کنند؛ البته اگر این پیمان‌ها و قراردادها نیاز به مصوبه‌ی مجلس داشته باشد، برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می‌شود.

وی در رابطه با اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه در سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم آماده ولی در سیاست‌های بانک مرکزی نیامده است، گفت: احتمالاً به دلیل این است که برنامه ششم زودتر تصویب شده است و بانک مرکزی قبل از برنامه ششم، این سیاست‌های خودش را تصویب کرده است و باید این سیاست‌ها به‌روز شود و این جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی است که این وقایع را مدیریت کند. بنابراین در این خصوص باید از بانک مرکزی توضیح خواسته شود و بدانیم که چه عملکردی در این خصوص داشته است و اگر علی‌رغم حکم برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چنینی کاری را نکرده باشد می‌توانیم از بانک مرکزی توضیح بخواهیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: