معاون وزیر جهادکشاورزی:

نسخه امیدبخش برای بهره وری آب در کشور پیچیده شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دنیا ۷۰ درصد آب مصرفی مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: با تلاش کارشناسان نسخه امیدبخش برای بهره وری مناسب آب به ویژه دربخش کشاورزی کشور پیچیده شده که درصورت عملیاتی شدن، هیچ نگرانی از بابت آب نخواهیم داشت.

به گزارش عیارآنلاین، عباس کشاورز در کرج با بیان اینکه آب کلیدی ترین موضوع بخش کشاورزی است و باید آن را مدیریت کرد، افزود: اکنون تمام نسخه های کشاورزی در کشور ما بر مبنای کنترل آب و افزایش بهره وری آن است.
وی اظهار داشت: اگر کوتاهی کنیم و امروز را ببینیم و به فکر فردایمان نباشیم با بحران آب مواجه خواهیم شد و اگر ما با طبیعت سازگار باشیم طبیعت هم با ما کنار خواهد آمد در غیر این صورت خشم طبیعت بسیار سخت است.
کشاورز با بیان اینکه نباید کشاورزی را متهم به مصرف بیش از حد آب کرد، گفت: کشاورزان باید به اندازه ای آب برداشت کنند که سطح آب های زیرزمینی پائین نرود.
وی، استفاده از بذور زودرس، تغییر روش های آبیاری از غرق آبی به آبیاری تحت فشار و میکرو، استفاده از کشت های نشایی که حدود ۳ تا ۴ دوره آبیاری را حذف می کند و در محیط های بسته با مصرف آب بسیار پائین تولید می شود؛ از راهکارهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: اگر ما این تدابیر را اجرا کنیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت و با توجه به اینکه در کشت های نشایی بذر به تعداد کاشته می شود لذا مصرف بذور ما نیز با این روش به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد.

**تاکید بر تولید کودهای آلی با کیفیت
کشاورز در ادامه ضمن تاکید برتولید کودهای آلی با کیفیت، گفت : باتوجه به نیاز بخش کشاورزی بازار بسیار مناسبی در زمینه تولید کودهای آلی در کشور داریم.
وی اظهار داشت: بذری که سابق وارد و توزیع می شد بدون شناسنامه و گواهی و ضد عفونی خوب بود و همین امر در کاهش تولید تاثیر فراوان داشت.
وی همچنین به مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: وضعیت مناسبی نیز در مکانیزاسیون نداشتیم و وضعیت دسترسی به انواع آفت کشها نیز بسیار نا مناسب بود.
کشاورز بیان داشت: با آسیب شناسی های انجام شده به رئیس جمهوری قول داده شد ظرف ۴ سال امنیت غذایی کشور به ۸۰ درصد رسانده شود که سال گذشته آذرماه در جشن شکرگزاری گندم ما به ۸۰ درصد امنیت غذایی رسیدیم و به جای افزایش سطح زیرکشت بیشتر بر روی افزایش بازده تولید در واحد سطح کار شد.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: