مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه طی ۵ سال افزایش می‌یابد

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه طی ۵ سال افزایش می یابد.

به گزارش عیارآنلاین، حسین ابراهیمی  گفت: درحال حاضر در واحدهای برون مرزی و واحدهای داخل کشور دانشگاه آزاد تعداد ۸ هزار و ۴۰۰ دانشجو خارجی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه طی ۵ سال آینده باید افزایش یابد و تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه به ۵۰ هزار نفر برسد.

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: برنامه هایی برای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد طراحی شده است که راه اندازی سامانه پذیرش به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در این راستا بوده است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: