نماینده مجلس:

موضوع نظام ملی نوآوری با حضور کارشناسان بررسی شد

رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع نظام ملی نوآوری در نشست کمیته اقتصاد دانش بنیان خبر داد و گفت: اشتغالزایی در بستر نوآوری رشد می کند.

به گزارش عیارآنلاین، سیده فاطمه حسینی در خصوص نشست امروز کمیته اقتصاد دانش بنیان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سومین جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان با حضور کارشناسان کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص موضوع نظام ملی نوآوری برگزار شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای شناسایی و رفع چالش ها در حوزه نوآوری باید وضعیت موجود تبیین شود که در نشست های کمیته اقتصاد دانش بنیان به موضوع مذکور پرداخته می شود.

حسینی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه اشتغالزایی در بستر نوآوری رشد می کند، افزود: شناسایی و رفع چالش ها در حوزه نوآوری در راستای حمایت از اقتصاد دانش بنیان است.

رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:کمیته اقتصاد دانش بنیان مجلس، در این راستا فعالیت دارد که مجلس از لحاظ تقنینی و نظارتی کمک کند تا موضوع نوآوری در شاخص تولید ناخالص ملی با رشد روبرو شود تا زمینه نیل به اهداف سند چشم انداز فراهم شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: