اعطای پروژه‌های پژوهشی کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان ؛ گامی بلند به سوی اقتصاد مقاومتی

اعطای پروژه های کشور به شرکت های دانش بنیان و اجرای موفق پروژه‌ها توسط شرکت‌ها میتواند کشور را به استفاده از توان داخلی تشویق نموده و از این طریق نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اقتصاد مقاومتی را نیز تقویت کند.

به گزارش عیارآنلاین، در هفته گذشته رئیس امور شرکت‌ ها و مؤسسات دانش‌ بنیان خبری مبنی بر ارجاع کارهای پژوهشی از سوی دستگاه های اجرایی به شرکت‌ های دانش‌ بنیان را مطرح نمود.

دکتر صاحب‌کار پیرامون این مسئله اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل براساس دستورالعمل اجرایی ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکتها و مؤسسات دانش‌ بنیان تأیید شده توسط کارگروه ارزیابی شرکت های دانش‌بنیان به عنوان یکی از «مراکز پژوهشی و فناوری» تعریف شده و همانند دانشگاه‌ ها و پژوهشگاه‌ها مجاز به اجرای کارهای پژوهشی بودند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه مورخ ۹۶/۴/۴ هیئت وزیران، تأییدیه شرکت های دانش‌‌بنیان صادره از کارگروه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، موضوع ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، به منزله گواهینامه تأیید صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی تصویب شد و دستگاه‌های اجرایی مجاز به ارجاع کارهای پژوهشی به شرکت های دانش‌بنیان هستند.

اعطای پروژه‌های کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان ؛ گامی بلند به سوی اقتصاد مقاومتی

بر اساس این خبر دولت می تواند پروژه های مختلف خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا نماید. این اتفاق به دلایلی که در ادامه مطرح می شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است:

  • یکی از مشکلات شرکت‌ های دانش‌ بنیان سرمایه محدود آن‌هاست. اعطای پروژه‌های کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان موجب می شود که اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان که برای آینده کشور الزامی هستند کمک شود.
  • از سویی دیگر انجام موفق این پروژه‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان هم اعتمادسازی شرکت‌ ها در بین فعالان اقتصادی را به همراه دارد و هم موجب می شود دستگاه های مختلف داخلی به استفاده از توان داخلی روی آورند.
  • با اعطای پروژه‌های کشوری به شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش این شرکت‌ها در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان نیز تقویت می گردد که این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: