معاون وزیر جهاد کشاورزی:

نیاز غذایی کشور را می‌توانیم به طور صد در صد در داخل تامین کنیم

زند: نیاز ۸۰ درصد از محصولات غذایی کشور در داخل تامین می‌شود. ظرفیت کشور در حوزه کشاورزی بسیار بالاتر است و می‌توانیم به طور کامل و صد در صد نیاز کشور را در داخل تامین کنیم. در سال ۹۲ میزان تولید ۹۷ میلیون تن داشتیم و سال ۹۵ حدود ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کردیم.

به گزارش عیارآنلاین، اسکندر زند در گفتگو با برنامه رادیو گفتگو اظهار داشت: در صورتی که روند کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ادامه پیدا کند شرایط مناسبی نخواهیم داشت اما با تغییر رویه به طور قطع توان تامین غذایی جمعیت بیشتری داریم.
وی افزود: یکی از زیر مجموعه‌های امنیت، امنیت غذایی است و کشاورزی نیز ستون اصلی امنیت غذایی است. علاوه بر این، محصولات فرعی کشاورزی،‌اشتغال و نقش آن در توسعه کشور است. بنابراین در تمام ابعاد کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت کشاورزی در ایران و امنیت غذایی گفت: در سال ۹۵ حدود ۱۱۸ میلیون تن محصولات غذایی در داخل کشور تولید کردیم که ۸۰ درصد نیاز کشور را تامین کرده است.زند ادامه داد: البته ظرفیت کشور در حوزه کشاورزی بسیار بالاتر است و می‌توانیم به طور کامل و صد در صد نیاز کشور را تامین کنیم. در سال‌های اخیر رشد کشاورزی به طور متوسط بین چهار تا پنج درصد است و به همین دلیل جایگاه مناسبی در رشد اقتصاد کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ واردات کشور در حوزه غذا ۱۳,۴ میلیارد دلار و صادرات ۵٫۳ میلیارد بود اما در سال ۹۵ واردات کشور ۸٫۷ میلیارد دلار و صادرات نیز ۵٫۶ میلیارد دلار شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال ۹۲ میزان تولید ۹۷ میلیون تن داشتیم و سال ۹۵ حدود ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کردیم.
زند درباره بذر و تاثیر آن در رشد کشاورزی نیز بیان کرد: یکی از مشکلات کشاورزان نهاده‌ها و بذر است که در پنج سال گذشته بذری که در اختیار کشاورزان قرار‌داده ایم، ۷۲ درصد رشد داشته است. بذر فناوری فشرده است. بذر خوب تا ۲۵ درصد افزایش تولید می‌آورد.
در همین راستا، یک کارشناس اقتصادی با‌اشاره به تنش‌های موجود پیش روی منابع طبیعی کشور، به نقش آن برکشاورزی‌اشاره کرد و اظهارداشت: نحوه استفاده از منابع طبیعی باعث شده که نگرانی‌ها جدی درباره مصرف آب در بخش کشاورزی ایجاد و چنین مطرح شود که منابع طبیعی موجود امکان تأمین غذایی حداکثر ۵۰ میلیون نفر را دارد.ابراهیم نژادرفیعی افزود: بخشی دیگر از کارشناسان بخش کشاورزی کشور نیز بر ظرفیت بالای کشاورزی کشور تأکید دارند و چنین مطرح می‌کنند که تأمین غذایی مورد نیاز کشور در داخل، نه تنها دشوار نیست بلکه امکان تامین غذای ۳۰۰ میلیون نفر نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: هر دو گروه از کارشناسان اقتصادی کشور درباره میزان و امکان تأمین نیاز غذایی موردنیاز کشور، در داخل صحیح می‌گویند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: درصورتی‌که روند فعلی موجود در بخش کشاورزی کشور و میزان سرمایه‌گذاری‌ها در آن برای افزایش بهره‌وری تولید و استفاده از منابع آبی ادامه یابد، شرایط مناسبی در سال‌های آتی نخواهیم داشت، اما اگر با تغییر رویه موجود بتوانیم میزان بهره‌وری در بخش کشاورزی و آب را بالا ببریم و در نهایت میزان تولید در واحد سطح افزایش یابد امکان تأمین غذایی بیش از جمعیت کشور و صادرات گسترده وجود دارد.

منبع: کیهان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: