بیشترین رونق بهره‎برداری معادن در دولت نهم و دهم

بر اساس آمارهای طرح آمارگیری معادن کشور، بیشترین رشد و رونق بهره‌برداری معادن کشور در بعد از جنگ به دولت نهم و دهم بازمی‌گردد. به‌نحوی‌که تعداد معادن بهره‌برداری شده در این دولت‌ برابر با مجموع دولت‌های قبل از خود است.

به گزارش عیارآنلاین، بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان پایه اقتصاد است که وظیفه تولید مواد خام و اولیه صنعت را بر عهده دارد. رونق، توسعه و بهره‌برداری معادن به این معنی است که یا صنعت داخلی رونق دارد و یا اینکه صادرات مواد خام و فراوری‌شده معدنی از وضع مناسبی برخوردار است. بنابراین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رونق صنعت و بهبود تراز تجاری یک کشور، رونق‌بخش معادن آن به‌عنوان تأمین‌کننده مواد خام و اولیه صنعت و تولید است.

برعکس اظهار نظرهای غیرواقعی و غیر کارشناسی که به دنبال آن است تا دولت قبل را متهم به رکود و نابودی صنعت کشور کند، آمارهای مرکز رسمی آمار کشور صحنه دیگری از حقایق بخش معدن به‌عنوان اساس و پایه صنعت کشور را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای طرح آمارگیری معادن کشور که هر ساله توسط مرکز آمار کشور انجام می‌شود، بیشترین رشد و رونق بهره‌برداری معادن کشور در بعد از جنگ به دولت نهم و دهم بازمی‌گردد. به‌نحوی‌که تعداد معادن بهره‌برداری شده در این دولت‌ برابر با مجموع دولت‌های قبل از خود است.

می‌توان بیان کرد که واقع‌گرایی در اقتصاد و توسل به آمارهای واقعی اقتصادی باعث خواهد شد که سیاست‌های درست که منجر به توسعه صنعت و معدن شده است شناسایی و پس از رفع نواقص احتمالی به‌عنوان سیاست‌ اصلی توسعه یک کشور قرار گیرد.

بنابراین لزوم توجه به سیاست‌هایی که منجر به این رونق و رشد ۶۰۰ درصدی نسبت به دوره ماقبل خود شده است، باید در دستور کار وزیر جدید صنعت و معدن قرار گیرد و توسعه معدن و بالتبع صنعت کشور را به‌روزهای اوج خود برگرداند. توسعه بخش معدن نیز حلقه آخر یک مجموعه اقدامات است که شروع آن بارونق بخش‌های پیشران اقتصادی مانند مسکن میسر است.

توسعه بخش مسکن و به دنبال آن نیاز به فولاد، آلومینیوم، شیشه، مصالح ساختمانی و … می‌تواند محرک بخش‌های فراوری و کارخانه‌ها شود و رونق کارخانه‌ها نیز باعث تقاضای مواد خام و رونق معادن خواهد شد. سیاستی که به‌درستی در دولت نهم و دهم اجرایی شد و با فعال شدن بخش مسکن، رونق مناسبی بر فضای کسب‌وکار معادن بخشیده شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: