۲۸ مرد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰

افزایش تعهدات توافق پاریس به چه قیمتی

تعهدات ایران در چارچوب توافق پاریس قابل تغییر است و اما این تغییر باید روند افزایشی داشته باشد.

افزایش تعهدات بین‌المللی کشور در توافق تعهدپاریس به چه قیمتی؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: