دکتر پروین در نشست هم‌اندیشی بسیج حقوقدانان:

قضاوت مسلتزم نظارت است

استاد حقوق سیاسی و بین‌الملل گفت: قوه قضاییه تنها قوه ای است که در حال مبارزه جدی با این فساد است و انتظارات افکار عمومی که به شدت از این فسادهای خدشه دار شده است.

به گزارش عیارآنلاین،  دکتر فرهاد پروین استاد حقوق سیاسی و بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست هم اندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان با حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه، گفت:درسی در دروس حقوق است به نام «نظارت بر اعمال حکومت» چیزی که باعثایجاد فساد در جامعه می شود عدم نظارت کافی بر نهاد های متولی امر است و اگر نظارت صحیح و درست انجام شود ما دیگر شاهد فساد نخواهیم بود.
 وی با بیان اینکه امام علی (ع) در نحج البلاغه بر وجود تظارت تاکید کرده اند،افزود: یکی از ضعف های موجود در کشور ما که باعث فساد است کامل نبود و عدم کار امدی سیستم نظارتی کشور است و دلیل انهم بروز اتفاقات و فساد های کلان است.
پروین تاکید کرد: قوه قضاییه تنها قوه ای است که در حال مبارزه جدی با این فساد است و انتظارات افکار عمومی که به شدت از این فسادهای خدشه دار شده است، این است که درگر این اتفاقات نیافتد و  قضاوت مسلتزم نظارت است. اگر نظارت صحیح انجام شود کار قوه قضاییه سبک تر خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: