دبيرانجمن داروسازان ايران:

سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۴هزارمیلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار هستند

سجادی: سازمان‌های بیمه‌گرطی۸ ماه گذشته حدود ۴هزارمیلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار هستند. باید توجه کنیم داروخانه‌ها۸۰ درصد سرمایه خود را دراختیارسازمان‌های بیمه‌گر قرارمی دهند تا مردم جامعه درتهیه داروهزینه سنگینی را متقبل نشوند.

به گزارش عیارآنلاین، سیدمهدی سجادی، درخصوص صادرات داروبه کشورهای خارجی توضیح داد: صادرات دارو۳۰ درصد افزایش داشته است که لازم است به موضوع صادرات توجه بیشتری داشته باشیم وموضوع کیفیت وبسته‌بندی داروها باید بیشترمورد توجه همکاران ما درصنعت قرارگیرد.

وی درخصوص مشکلات حوزه داروتوضیح داد: مهم‌ترین مشکلات این حوزه بحث مطالبات داروخانه‌ها ازسازمان‌های بیمه‌گراست، باید توجه کنیم داروخانه‌ها۸۰ درصد سرمایه خود را دراختیارسازمان‌های بیمه‌گر قرارمی دهند تا مردم جامعه درتهیه داروهزینه سنگینی را متقبل نشوند.

سجادی افزود: عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها، زنجیره تأمین داروتوسط داروخانه‌ها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد، به همین دلیل دراستان‌های مختلف انجمن داروسازان با صدوراطلاعیه‌ای به مردم اطلاع دادند که درصورت عدم پرداخت بدهی بیمه‌ها، ارائه خدمات وپذیرش نسخه توسط داروخانه‌ها متوقف خواهد شد. 

منبع: رسالت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: