از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی؛

حمایت از ۲۰۴ طرح پژوهشی جدید تصویب شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه کمیته تخصصی خود به تازگی حمایت از ۲۰۴ طرح پژوهشی جدید را تصویب کرده تا این طرح‌ها به زودی وارد مرحله اجرایی شوند.

به گزارش عیارآنلاین، در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با حمایت از  ۴۲ طرح پژوهشی، ۱۲ طرح پسادکترا و ۱۵۰رساله دکترا  و در مجموع ۲۰۴  طرح موافقت شد تا زمینه برای فعالیت پژوهشگران کشور بیش از پیش فراهم شود. از جمله دستاوردهای طرح های مذکور می توان به تعهد به چاپ  ۱۳۸ مقالهISI  در سطح Q1، ۱ مقاله ISI در سطح Q2، ۱۶۰ مقاله ISI، ۱۱ مقاله ISC، ۲ مقاله JCR، ۲۹ مقاله علمی پژوهشی، تالیف ۸ عنوان کتاب، ۱نرم افزار، ۱ مورد ساخت دستگاه، ۲ ثبت اختراع، ۲ مورد ساخت نمونه محصول، ۳ مورد تولید محصول آزمایشگاهی، ۲ دانش فنی و طراحی ۳ مدل مفهومی اشاره کرد.
این طرح ها به زودی وارد مرحله اجرایی سازی می شوند تا دستاورد آنها باعث ارتقای سطح علمی و دستیابی به فناوری برای کشور شود. در واقع کمیته تخصصی یکی از ارکان صندوق است که تصویب نهایی طرح های پژوهشی برای حمایت را انجام می دهد ، به این صورت که طرح های پژوهشی تایید شده در هر یک از ۱۳ کارگروه مختلف صندوق به کمیته تخصصی می رود تا در آنجا تصویب شود.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: