رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

موضوع تغییر اقلیم در برنامه‌های به نژادی درختان میوه باید مورد توجه قرار گیرد

زند: موضوع تغییر اقلیم در برنامه های به نژادی درختان میوه باید مورد توجه قرار گیرد و متناسب با این امر، برنامه های به نژادی خود را به مورد اجرا دراورد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیأت همراه، از پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر بازدید به عمل آوردند.
این ایستگاه با مساحت ۵۰ هکتار، در سال ۱۳۵۳ تأسیس و در ۲۵ کیلومتری شهر کرج واقع شده است.
در این بازدید ابتدا دکتر زینانلو رئیس پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، گزارشی از فعالیت های جاری پژوهشکده ارائه کرد و سپس محققان حاضر در این مراسم درخصوص آخرین یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه میوه های دانه دار و هسته دار و تغذیه و اصلاح پایه های متحمل به خاک های آهکی توضیحاتی بیان کردند.
در این بازدید دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی طی سخنانی، پیرامون برنامه به نژادی درختان میوه برای دستیابی به ارقام پرمحصول، رهنمودها و توصیه هایی را ارائه و بر این نکته تاکید کرد که پژوهشکده در برنامه های به نژادی آتی خود باید موضوع تغییر اقلیم را مد نظر و توجه قرار دهد و متناسب با این امر، برنامه های به نژادی خود را به مورد اجرا دراورد.
در ادامه، هیات مذکور از کلکسیون های میوه های به، سیب، بادام و فندق بازدید کردند و در جریان این بازدید، توسط محققان مربوطه در خصوص ارقام جدید و ژنوتیپ های امیدبخش این میوه ها توضیحات لازم ارائه شد.
در ادامه این بازدید ، نشست هم اندیشی دکتر زند و همکاران محقق پژوهشکده برگزار و طی آن پیرامون مسائل مختلف، بحث و تبادل نظر شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: