معاون وزیر راه و شهرسازی:

ساخت واحدهای مسکن مهر در ۵۵ شهر استان به اتمام رسیده است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۵۵ شهر استان‌های مختلف کشور ساخت واحد‌های مسکن مهر به طور کامل به اتمام رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضاعظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی ، با اشاره به اینکه سازمان ملی زمین و مسکن متولی مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت است، گفت: سازمان ملی زمین ومسکن با استفاده از کلیه ظرفیت ها و توان اعتباری ،مدیریتی و کارشناسی طی سال های گذشته روند واگذاری و آماده سازی زمین تا انعقاد قرارداد ساخت ،اجرا اخذ تسهیلات بانکی و اتمام و افتتاح واحدهای این پروژه را برعهده دارد.

وی در ادامه افزود: تامین زیر ساخت ها و روبناهای آن را با جدیت در سطح ستاد و حوزه های استانی در ۲۵۷ شهر کشور بالغ بر ۱ میلیون و۲۰۰ هزار واحد مسکونی پیگیری کرده است.

معاون وزیرراه وشهرسازی تصریح کرد:در دواستان زنجان ویزد به طورکامل برنامه احداث مسکن مهر به اتمام رسیده و با تکمیل محوطه سازی و تامین خدمات زیربنائی و روبنایی پروژه ها ،امکان بهره برداری از این واحدها فراهم می شود.

عظیمیان توضیح داد: در۵۵ شهر استان های مختلف کشور ساخت واحدهای مسکن مهر به طور کامل به اتمام رسیده، اما به دلیل عدم تکمیل زیر ساخت ها امکان بهره برداری در حال حاضر مقدور نیست.

وی با اشاره به اینکه نازک کاری ۹۰ درصد واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر به اتمام رسیده، گفت: نازک کاری ۱ میلیون و ۸۶ هزار واحد مسکن مهر در این شهر تمام شده است.

رییس سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: مابقی پروژه ها در این شهرها رو به اتمام است که در صورت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحد ها امکان افتتاح آنها فراهم می شود.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: