بودجه خانوار سال ۹۵، متوسط هزینه خانوار شهری با ۱۱٫۴ درصد افزایش به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است

براساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار سال ۹۵، متوسط هزینه خانوار شهری با ۱۱٫۴ درصد افزایش به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که خوراکی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها به ترتیب بیشترین سهم را در این هزینه داشته‌ است.بر اساس این گزارش، در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار ۳٫۳۳ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با ۲۹٫۴ درصد بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با ۰٫۱ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۵ را با مراجعه به حدود هفده هزار و ششصد خانوار نمونه تهیه و منتشر کرد.

*متوسط تعداد افراد خانوار

بر اساس این گزارش، در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار ۳٫۳۳ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با ۲۹٫۴ درصد بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با ۰٫۱ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

*هزینه ناخالص

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان (ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱٫۴ درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، ۳۵٫۵ درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، ۲۲٫۹ درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۱۰٫۶ درصد به «حمل و نقل»، ۸٫۴ درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، ۵٫۹ درصد به «بهداشت و درمان»، ۴٫۳ درصد به «پوشاک و کفش»، ۴٫۰ درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۲٫۱ درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، ۱٫۹ درصد به هریک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و ۰٫۳ درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

*درآمد ناخالص

متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان (ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان) بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱٫۳ درصد افزایش داشته است. ۶۹٫۳ درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و ۳۰٫۷ درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

*گروه‌های سنی

توزیع افراد خانوارها برحسب گروه‌های سنی نشان می دهد که در سال مورد بررسی، ۷٫۳ درصد از افراد خانوارها «۵ سال و کمتر»، ۶٫۵ درصد «۱۰ـ۶ سال»، ۶٫۲ درصد «۱۵ـ۱۱ سال»، ۶٫۷ درصد «۲۰ـ۱۶ سال»، ۱۸٫۱ درصد «۳۰ـ۲۱ سال»، ۳۰٫۹ درصد «۵۰ـ۳۱ سال» و ۲۴٫۳ درصد «۵۱ سال و بیشتر» سن داشته‌اند.

*تحصیلات

توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان سواد در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ۱۰٫۸ درصد «بی‌سواد»، ۲٫۱ درصد قادر به «خواندن و نوشتن»، ۲۰٫۶ درصد دارای «تحصیلات ابتدایی»، ۴۲٫۷ درصد دارای «تحصیلات راهنمایی و متوسطه» و ۲۳٫۸ درصد دارای «تحصیلات دانشگاهی» بوده‌اند.

*اشتغال

براساس نتایج این بررسی، ۲۶٫۶ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۶٫۴ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۴٫۲ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۲٫۸ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۴ درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل» و با «یک نفر شاغل» افزایش و درصد خانوارهای با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» کاهش داشته است.

*مسکن

بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ۶۴٫۳ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، ۲۶٫۲ درصد در مسکن اجاری، ۰٫۵ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹٫۰ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

در مقایسه با سال ۱۳۹۴ درصد سکونت در مسکن اجاری افزایش و درصد سکونت در مسکن شخصی، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.

براساس نتایج بررسی مزبور، ۳٫۱ درصد خانوارها از «یک اتاق»، ۲۹٫۸ درصد از «دو اتاق»، ۴۹٫۷ درصد از «سه اتاق»، ۱۴٫۰ درصد از «چهار اتاق»، ۲٫۲ درصد از «پنج اتاق» و ۱٫۲ درصد از «شش اتاق و بیشتر» استفاده می‌کرده‌اند.

*تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها

بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، ۹۹٫۴ درصد خانوارها از آب لوله‌کشی، ۱۰۰٫۰ درصد از برق، ۹۴٫۴ درصد از گاز شهری، ۵۱٫۷ درصد از فاضلاب شهری، ۷۷٫۱ درصد از تلفن، ۵۰٫۵ درصد از اینترنت، ۹۸٫۹ درصد از آشپزخانه، ۹۹٫۷ درصد از حمام، ۶۳٫۸ درصد از کولر ثابت آبی، ۱۹٫۳ درصد از کولر گازی، ۸٫۶ درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و ۴۴٫۰ درصد از انباری بهره‌مند بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۵ از نظر لوازم زندگی، ۴۸٫۶ درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، ۱۷٫۲ درصد از موتورسیکلت، ۱۳٫۰ درصد از دوچرخه، ۴۸٫۶ درصد از چرخ خیاطی، ۱۶٫۹ درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، ۹۹٫۵ درصد از تلویزیون، ۴۲٫۶ درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، ۴۵٫۳ درصد از رایانه (کامپیوتر)، ۱۰٫۳ درصد از دوربین فیلم‌برداری، ۴۱٫۲ درصد از یخچال، ۸۴٫۴ درصد از فریزر و یخچال فریزر، ۹۹٫۶ درصد از اجاق گاز، ۹۴٫۱ درصد از جاروبرقی، ۸۷٫۸ درصد از ماشین لباسشویی و ۹۶٫۳ درصد از تلفن همراه استفاده می‌کرده‌اند.

شرح هزینه ناخالص درصد توزیع درصد تغییر نسبت به سال قبل
کل هزینه ناخالص ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۵۸۷ ۱۰۰ ۱۱٫۴
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸ میلیون و ۹۹۷ هزار ۲۲٫۹ ۸
دخانیات ۱۳۳ هزار و ۴۳۲ ۰٫۳ ۱۹٫۳
پوشاک و کفش یک میلیون و ۶۹۱ هزار ۴٫۳ ۶٫۴
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۱۳ میلیون و ۹۴۳ هزار ۳۵٫۵ ۱۲٫۹
لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه یک میلیون و ۵۷۷ هزار ۴ ۸٫۵
بهداشت و درمان ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار ۵٫۹ ۱۲٫۷
حمل و نقل ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار ۱۰٫۶ ۱۶٫۱
ارتباطات ۸۳۲ هزار ۱۸۶ ۲٫۱ ۱۱٫۱
تفریح و امور فرهنگی ۷۶۴ هزار و ۹۴۶ ۱٫۹ ۱۰٫۲
تحصیل ۷۳۴ هزار و ۴۲۳ ۱٫۹ ۱۲٫۶
رستوران و هتل ۸۳۶ هزار و ۸۰۸ ۲٫۱ ۱۳
کالاها و خدمات متفرقه ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار ۸٫۴ ۱۱٫۹

*متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌‌های مختلف درآمد در سال ۱۳۹۵

شرح درآمد ناخالص درصد توزیع درصد تغییر نسبت به سال قبل
کل درآمد ناخالص ۳۹ میلیون و ۳۲۷ هزار ۱۰۰ ۱۱٫۳
الف_ درآمد پولی ناخالص ۲۷ میلیون و ۲۰۴ هزار ۶۹٫۳ ۱۰٫۸
۱- درآمد از مزد و حقوق- بخش دولتی و عمومی ۴ میلیون و ۱۸۷ هزار ۱۰٫۷ ۱۲٫۱
۲- درآمد از مزد و حقوق- بخش خصوصی ۵ میلیون و ۶۰۵ هزار ۱۴٫۳ ۱۳٫۴
۳- درآمد از مزد و حقوق – بخش تعاونی ۲۶ هزار و ۵۲۸ ۰٫۱ _
۴- درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی ۴۷۶ هزار و ۷۴۷ ۱٫۲ ۴٫۱
۵- درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی ۶ میلیون و ۵۹۵ هزار ۱۶٫۸ ۸٫۶
۶- درآمدهای متفرقه ۹ میلیون و ۲۸۷ هزار ۲۳٫۷ ۱۰٫۷
۷- درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم یک میلیون و ۲۴ هزار ۲٫۶ ۸
ب- درآمد غیرپولی ۱۲ میلیون و ۳۲ هزار ۳۰٫۷ ۱۲٫۵

*درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم زندگی در سال ۱۳۹۵

شرح درصد
اتومبیل شخصی ۴۸٫۶
موتور سیکلت ۱۷٫۲
دوچرخه ۱۳
چرخ خیاطی ۴۸٫۶
رادیو ضیط و ضبط صوت ۱۶٫۹
تلویزیون ۹۹٫۵
ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده ۴۲٫۶
رایانه (کامپیوتر) ۴۵٫۳
دوربین فیلم‌برداری ۱۰٫۳
یخچال ۴۱٫۲
فریزر و یخچال فریزر ۸۴٫۴
اجاق گاز ۹۹٫۶
جارو برقی ۹۴٫۱
ماشین لباسشویی ۸۷٫۸
تلفن همراه ۹۶٫۳

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: