۲۳ مرد ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۳۴

افزایش چشمگیر مصرف برق با وجود کاهش دما/ اتلاف ۲۵ درصد برق کشور در وسایل سرمایشی غیراستاندارد

در حالیکه در روزهای اخیر هوای برخی از نقاط کشور اندکی خنک تر شده اما پیک مصرف برق روز گذشته به ۵۳ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید که نسبت به روز جمعه ۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات افزایش داشت.

به گزارش عیارآنلاین، گرچه به نظر می رسد در روزهای اخیر اندکی هوای برخی از نقاط کشور خنک تر شده اما مصرف برق همچنان گواه بر بالا بودن میزان گرما و استفاده از وسایل سرمایشی در کشور است، به طوری که در روز گذشته پیک مصرف برق به ۵۳ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید که نسبت به روز جمعه ۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات افزایش داشت.

نگاهی به مصرف برق صنایع در روز گذشته و مقایسه آن با روز جمعه نشان می دهد که تنها ۳۰۰ مگاوات از بار مصرفی مربوط به افزایش در بخش صنایع بوده است.

به عبارت دیگر می توان گفت تنها در روز گذشته در مقایسه با روز جمعه مصرف برق در بخش غیر مولد کشور حدود ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

کارشناسان صنعت برق معتقدند افزایش هر ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه به این صنعت تحمیل می کند و چنان که می دانیم کشور سالانه برای جبران میزان مصرف خود نیازمند افزایش ۵ تا ۶ درصدی ظرفیت تولید نیروگاهی است.

برآوردها حاکی از این است که در چهار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولیدی نیروگاه های کشور افزوده شده است، ظرفیتی که با احتساب هزینه های توزیع و انتقال برق نیروگاهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو هزینه در بر داشته است، این در حالی است که بودجه وزارت نیرو در چهار سال گذشته بسیار کمتر از این میزان بوده است.

بنابراین گزارش، در چهار سال گذشته برای پوشش میزان افزایش مصرف برق کشور به ویژه در پیک تابستان بودجه ای به اندازه کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته هزینه شده است اما با این حساب پاسخگوی رشد شتابنده میزان مصرف نیست.

آمارها نشان می دهد تنها ۲۰ هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به استفاده بی رویه از وسایل سرمایشی در کشور است که عمدتاً نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. این در حالی است که کل ظرفیت نصب شده برق کشور ۷۰ هزار مگاوات است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: