مسئول دبیرخانه سازمان بنادر و دریا نوردی:

موافقت با ساخت ۴ سازه دریایی در سواحل شمال و جنوب کشور

مسئول دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت:کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید و مجوز ساخت ۴ سازه دریایی سواحل کشورموافقت کرد.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، حمید خلیلی گفت : پس از دریافت مدارک متقاضیان از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور درخواست های آنان از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه دریایی و مهندسی سواحل این درخواست ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

رئیس اداره مدیریت سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی افزود: کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با حضور اکثریت اعضا و مشاورین در نهایت با تمدید مجوز ساخت کارگاه شناورهای دریایی و نیز ساخت مرکز تعمیر شناور در استان بوشهر موافقت کرد.

مسئول دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر اظهارداشت: این کمیته همچنین با تمدید مجوز ساخت بندر صیادی امام (ره) در استان خوزستان و تمدید موافقت اولیه مجموعه تفریحی شهرداری نوشهر در سواحل شمال کشور موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، طبق بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال ۱۳۴۸ مجلس و الحاقیه تبصره مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، این سازمان موظف است از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در سواحل کشور جلوگیری کند.

این اقدام به منظور حفاظت از سواحل کشور از آسیب های ناشی از ساخت و سازهای غیراصولی مربوط به تاسیسات دریایی و بندری است و تمام متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی موظفند قبل از هرگونه اقدام جهت ساخت سازه دریایی از سازمان بنادر و دریانوردی مجوزهای قانونی رااخذ کنند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: