رئیس مرکز ملی فضایی:

وزارت صنعت، معدن و تجارت با شریعتمداری جهش خواهد کرد

منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی در پاسخ سئوال خبرنگار اقتصاد برتر درباره وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت گفت : با توجه به گذشته موفق آقای شریعتمداری در مسولیت هایی که در نزدیک به چهار دهه انقلاب در دستگاه های مختلف داشته اند ، امکان موفقیت ایشان در وزارت صنعت ، معدن و تجارت بسیار زیاد است و ایشان می تواند با بکار گیری توان عظیم علمی و فناوری موجود در کشور قطعا در مسئولیت جدید موفق شود.

به گزارش عیارآنلاین، منطقی گفت: در دنیا تجارت ، صنعت و معدن را در یک راستا قرار میدهند تا از ایجاد هم افزایی بین آنها جهش صنعتی اتفاق بیفتد.

وی افزود : تجارت دو نقش کلیدی را انجام میدهد و زمینه را برای عرضه پرشتاب محصولات داخلی به بازارهای جهانی فراهم می کند و در کنار تامین نیازهای اساسی کشور از بنگاه های خارجی زمینه را برای انتقال فناوری از شرکت های فروشنده به صنایع کشور فراهم می کند.

منطقی گفت : صنعت با استفاده از پتانسیل های علمی و فناوری داخلی و نیز پشتیبانی کامل تجارت از آن در جهت رقابتی شدن گام برمی دارد و معادن می تواند موتور دوم رونق صنعت باشد . اگر از خام فروشی به سمت محصولات با ارزشی بالاتر حرکت کند واین مقدور نمی گردد مگر اینکه صنعت بومی و فناوری های جهانی به کمک آن بیاید . همه این فرایندها در داخل وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت می گیرد .

منطقی گفت : بی گمان وزیر این وزارت خانه راهبری همه این ها را برعهده دارد و تمایل شخصی وزیر به هر یک از این حوزه ها به تنهایی سبب تضعیف دو حوزه دیگر می شود . این نقش آفرینی بسیار پیچیده و مشکل است ولی با توجه به عملکرد جناب آقای شریعتمداری در مسولیت هایی که در نزدیک به چهار دهه انقلاب در دستگاه های مختلف داشته اند برای موفقیت بسیار است واین مهم با بکار گیری توان عظیم علمی و فناوری کشور توسط ایشان قطعا اتفاق خواهد افتاد. بالطبع نیروهای متخصص کشور دراین حوزها کمال همکاری را با ایشان جهت ارتقای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند داشت.

منبع: ایلنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: