نماینده مردم زاهدان در مجلس:

امنیت غذایی، حاصل انتقال ستاد تنظیم بازار به وزارت کشاورزی است

شهریاری: اجرای قانون انتزاع باعث بهبود روند تولیدات بخش کشاورزی داخلی شده است. جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی کشور را به گذشته بر می گرداند. امنیت غذایی، حاصل انتقال ستاد تنظیم بازار به وزارت کشاورزی است.تنظیم بازار داخلی از طریق واردات محصولات کشاورزی خارجی یکی از سیاستهای غلط وزارت خانه بازرگانی سابق بود. باید به وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت سیاستگذاری مدیریت واحد تولید از مزرعه تا بازار بطور کامل داده شود و سایر نهادها در راستای این سیاستها به ایفای وظایف خود بپردازند تا امنیت غذایی حاصل شود.

به گزارش عیارآنلاین، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در ارتباط با لزوم ادامه اجرای قانون انتزاع وزارت کشاورزی در دولت دوزادهم گفت: با توجه به موفقیت های این قانون در دولت یازدهم، نیاز است این قانون در دولت آینده هم با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت با ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه ها، علی الخصوص جدایی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی تصمیم اشتباهی گرفته است و در این مدت هم مجلس برنامه ای برای بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه ها ندارد.

وی ادامه داد: باتوجه به ادله ی مخالفین تفکیک و حمایت کشاورزان از ادامه قانون انتزاع، به احتمال فراوان دولت لایحه تفکیک را پس گرفته و با همین شیوه فعلی که کارآمدی آن مشخص شده به ادامه راه خود خواهد پرداخت.

قانون انتزاع باعث بهبود وضعیت تولید محصولات داخلی شد

شهریاری تصویب قانون انتزاع را تصمیم بسیار درستی در راستای حمایت از تولید ملی دانست و گفت: وضعیت رشد بخش تولیدی کشاورزی نسبت به سالهای قبل از قانون انتزاع بسیار بهتر شده است.

نماینده مردم زاهدان دو مورد از موفقیت های قانون انتزاع را کم شدن واردات بی رویه محصولات خارجی به کشور و از طرف دیگر کاهش ضررهای بخش تولیدی بیان کرد.

تنظیم بازار از طریق واردات، کار غلط وزارت بازرگانی

این نماینده مجلس، عملکرد وزارت بازرگانی سابق را که دولت فعلی درصدد احیای آن است، وارداتی دانسته و گفت: تنظیم بازار داخلی از طریق واردات محصولات کشاورزی خارجی یکی از سیاستهای غلط وزارت خانه سابق بود.

حسینعلی شهریاری ادامه داد: در دولت یازدهم رویه ی وارداتی وزارت بازرگانی قطع شده و شاهد بودیم این دولت از طریق اجرای قانون انتزاع توانست تراز تجاری بخش کشاورزی را بهبود بخشیده و مثبت نماید.

وی همچنین مدیریت فعلی بخش بازرگانی محصولات کشاورزی را توسط وزارت جهاد کشاورزی مثبت ارزیابی کرد و گفت: به قاطعیت میگویم عملکرد این برهه از مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی خیلی بهتر از زمان وجود وزات بازرگانی است.

خودکفایی در محصولات استراتژیک نتیجه مثبت قانون انتزاع

نماینده مردم زاهدان یکی دیگر از موفقیت های قانون انتزاع را رسیدن به خود کفایی تولید محصولات استراتژیک عنوان کرد و گفت: در آینده هم وزارت جهاد کشاورزی باید با توجه به محدودیت های منابع آبی کشور برنامه صحیحی برای ادامه خود کفایی در محصولاتی چون گندم و برنج و شکر و … ارائه دهد.

شهریاری خودکفایی در این محصولات را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این محصولات نیاز اولیه هر کشوری است، در این راستا دولت هم باید با ارائه برنامه مشخصی توسط وزارت جهاد کشاورزی، درجه وابستگی کشور به واردات این محصولات را کم کند.

وی یکی از ایرادات وارد به وزارت جهاد کشاورزی را ارائه ندادن الگوی کشت محصولات کشاورزی در هر استان دانسته و گفت: الگوی کشت متناسب با شرایط زیستی و محیطی هر استان متفاوت است.

این نماینده مجلس گفت: باید وزارت جهاد کشاورزی با اقدامی مناسب، الگوی کشت مناسب هر استان و منطقه را با استفاده از نظرات کارشناسی و علمی معرفی نماید.

وی ادامه داد: ارائه الگوی کشت نه تنها باعث زیاد شدن تولید داخلی شده، بلکه باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، افزایش کیفیت این محصولات و در نهایت صادرات این محصولات به کشورهای دیگر خواهد شد.

لزوم یکپارچگی کامل در مدیریت بازار محصولات کشاورزی با فرماندهی وزارت جهاد کشاورزی

وی یکی از مشکلات قانون انتزاع را جدا بودن سایر نهادهای دخیل در مدیریت محصولات کشاورزی دانست و گفت: این نهادها شامل ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات میباشد.

شهریاری تاکید کرد: تجربه چندین ساله کشور نشان میدهد، تجربه موفقی از سیاستگذاری های بین بخشی در کشور وجود ندارد و نیاز است در برهه فعلی، برای بهبود عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در هماهنگی با این نهادها، شرح وظایف هرکدام از آنان بطور دقیق مشخص شود.

او ادامه داد: باید به وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت سیاستگذاری مدیریت واحد تولید از مزرعه تا بازار بطور کامل داده شود و سایر نهادها در راستای این سیاستها به ایفای وظایف خود بپردازند تا امنیت غذایی حاصل شود.

نماینده مردم زاهدان گفت: زمانیکه مدیریت واحد زنجیره تولید و عرضه در اختیار یک دستگاه قرار بگیرد، می توان مطالبه گری راحت تری نسبت به سیاستهای اعلامی با انجامی آن دستگاه داشت.

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم مثبت بود

به گفته شهریاری، امید می رود که دولت دوزادهم فعالیت دستگاههای جدا از وزارت جهاد کشاورزی را شفاف تر کرده و شرح وظایف هر کدام از این دستگاه ها را هم مشخص کند.

در آخر حسینعلی شهریاری، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در دولت یازدهم موفق ارزیابی کرده و گفت اقای حجتی، یکی از وزرای موفق دولت یازدهم بوده و نمره قبولی خوبی بابت بهبود وضعیت بخش کشاورزی گرفته است.

منبع: مقاومتی نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: