مدیرعامل بیمه سلامت:

بیمه سلامت پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با دیگر بیمه‌ها همپوشانی دارد

کبیر: ازمجموع ۳۹ میلیون نفر زیر پوشش این بیمه همپوشانی پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با بیمه تامین اجتماعی در بخش روستایی مشخص شده است.بر اساس شعار «هر ایرانی یک دفترچه بیمه»، ممکن است بیمه سلامت برخی از این افراد باطل یا بیمه دیگر سازمان بیمه گر آنها لغو شود. این همپوشانی ها اغلب با بیمه تامین اجتماعی است و بخش کوچکی نیز با بیمه نیروهای مسلح و بخشی نیز با کمیته امداد امام خمینی (ره) است که هم اکنون در حال بررسی و شناسایی این افراد در کشور هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمدجواد کبیر روز شنبه در حاشیه نشست آموزشی پیرامون سامانه های الکترونیک بیمه سلامت در مشهد افزود: بر اساس شعار ‘هر ایرانی یک دفترچه بیمه’، ممکن است بیمه سلامت برخی از این افراد باطل یا بیمه دیگر سازمان بیمه گر آنها لغو شود.
وی اظهار کرد: این همپوشانی ها اغلب با بیمه تامین اجتماعی است و بخش کوچکی نیز با بیمه نیروهای مسلح و بخشی نیز با کمیته امداد امام خمینی (ره) است که هم اکنون در حال بررسی و شناسایی این افراد در کشور هستیم.
وی گفت: هشت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ۱۱ میلیون بیمه شده اصلی این سازمان کمتر از یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان دریافتی دارند که با یک نگاه واقع بینانه لغو بیمه های همپوشانی شده آنان باید به شکلی صورت گیرد که استمرار بیمه همگانی رایگان آنان دچار اختلال نشود.
کبیر افزود: با توجه به اینکه ۸۳ درصد بیمه شده اصلی این سازمان در حاشیه شهرها سکونت دارند، اولویت اصلی این بیمه حمایت و پوشش همه اقشار آسیب پذیر و فقیر جامعه ایران است.
وی گردش مالی این بیمه را ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرد و گفت: به دنبال استفاده از سازوکارهای الکترونیک احراز هویت بیمه شدگان و روند ثبت اطلاعات هویتی و ثبت نام آنان از طریق سامانه الکترونیکی بیمه سلامت هستیم تا بتوانیم مدیریت بهتر بر منابع اعمال کنیم.
وی اظهار کرد: به سوی استفاده کمتر از دفترچه بیمه و در آینده حذف کامل آن قدم برمی داریم.

* راهبرد اصلی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده از سامانه الکترونیکی است
کبیر گفت: در سالروز تصویب اساسنامه بیمه سلامت نحوه بهره گیری از سامانه الکترونیک بیمه سلامت به فعالین در این حوزه در مشهد معرفی شده و گروههای همکار با این بیمه اعم ازبیمه گذاران و بیمه شوندگان و موسسات طرف قرارداد از یک همسویی در نظام ثبت گزارش دهی برخوردار می شوند.
وی افزود: به وسیله این سامانه می توانیم هویت بیمه شدگان را اعتبار بخشی کنیم و موسسات طرف قرارداد را در این سامانه ثبت کنیم.
وی اظهار کرد: هم اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه، پنج هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه و ۲ هزار مرکز رادیولوژی در این سامانه ثبت نام کرده اند و به زودی امکان ثبت نام برای پزشکان عمومی و متخصص در این سامانه فراهم می شود.
کبیر ضمن عذرخواهی از مراکز درمانی طرف قرارداد برای تاخیر در دریافت مطالباتشان از این سازمان به اختصاص هشت هزار میلیارد تومان به منابع بخش بیمه ای اشاره کرد و گفت: بطور متوسط مطالبات مراکز طرف قرارداد تا مهر ماه ۹۵ و در برخی استانها مطالبات داروخانه ها تا آذر و دی ماه سال ۹۵ پرداخت شده است.
بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور، اساسنامه تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ و این سازمان در تاریخ اول مهر ماه سال ۹۱ تشکیل شد تا خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمام مردم در قالب یک سازمان ارایه شود و تمام جمعیت کشور زیر پوشش بیمه درمان قرار گیرد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: