معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شد

با حکم رئیس جمهور، معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معرفی شد.

به گزارش عیارآنلاین، با حکم رئیس جمهور، معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معرفی شد.

حسن روحانی تاکنون گزینه ای را برای جایگزینی ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست معرفی نکرده است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: