افزایش خودتحریمی و کاهش توان دفاعی ایران با تحریم‌های جدید آمریکا

طرح جامع تحریم های ایران ، روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان امریکا با ۴۱۹ رای موافق در مقابل ۳ رای مخالف و در مجلس سنا با ۹۸ رای موافق در مقابل ۲ رای مخالف تصویب شد و با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد و هم اکنون قابلیت اجرایی دارد

به گزارش عیارآنلاین، طرح جامع تحریم های ایران ، روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان امریکا با ۴۱۹ رای موافق در مقابل ۳ رای  مخالف و در مجلس سنا با ۹۸ رای موافق در مقابل ۲ رای مخالف  تصویب شد و با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد و هم اکنون قابلیت اجرایی دارد.
دکتر عراقچی این قانون را نقض فاحش برجام ندانست و رئیس مجلس نیز ابعاد ان را وسیع ندانست، اما برخلاف اظهارات رئیس مجلس و دکتر عراقچی، این قانون اثرات زیادی دارد و می تواند وضعیت روابط بانکی ایران را که پس از برجام به علت باقی ماندن حدود ۲۰۰ فرد و نهاد در لیست تحریمی (SDN)  همچنان نامطلوب بود و صرفا شامل بانک های کوچک می شد راکاملا مسدود کند و در بلند مدت توان دفاعی ایران را با چالش رو به رو کند.
اما مهم ترین اهداف امریکا در تصویب این قانون را می توان به شرح زیر بیان کرد:
آمریکا در برجام هیچ تغییری در وضعیت تحریم های ثانویه بانکی نداده است. ساختار حقوقی و سازوکار اجرای تحریم های ثانویه بانکی آمریکا همچنان پابرجاست و تنها مصادیق اعمال آنها کمتر شده است. آمریکا در برجام تنها مصادیق اعمال تحریم های ثانویه بانکی را از حدود ۶۰۰ فرد ونهاد به ۲۰۰ فرد و نهاد کاهش داد.

موضوعی که باعث شده بانک های بزرگ خارجی حتی پس از برجام از ترس درگیری مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای تحریمی که نتیجه آن جریمه شدن از سوی آمریکاست با بانک های ایرانی همکاری نکنند، بنابراین بانک های اروپایی از بانک های ایران می خواهند تا با اجرای کامل برنامه اقدام FATF ذی نفع واقعی و نهایی را در سلسله تراکنش های بانکی شناسایی کند و با اشتراک گذاری اطلاعات ذی نفع واقعی با بانک های خارجی، آنها را مطمئن کنند که در سلسله مشتریان آن تراکنش هیچ نهاد تحریمی وجود ندارد.

با اجرایی شدن قانون جدید و افزایش لیست تحریم، ترس همکاری بانک های خارجی با ایران چندین برابر می شود و حتی بانک های کوچک نیز همکاری خود با ایران را قطع می کنند، در نتیجه آمریکا با وضع این قانون ، ایران را به این نتیجه می رساند که برای بهره مندی از اندک فواید برجام فرصت کمی دارد و ایران باید در این فرصت باقی مانده تا افزایش لیست تحریم و قطع همکاری بانک های کوچک، هرچه سریع تر با اجرای کامل برنامه اقدام FATF روابط بانکی خود را افزایش دهد و بتواند دسترسی آزادانه تر و بیشتری به ارزهای خود پیدا کند، چراکه در صورت عدم اجرای برنامه اقدام FATF از سوی ایران، این قانون می تواند با افزایش لیست تحریم برقراری روابط بانکی و استفاده از اندک فواید برجام را روز به روز سخت تر کند.
اجرای کامل برنامه اقدام FATF از یکسو و افزایش لیست تحریم ایران با استفاده از قانون جدید از سوی دیگر باعث می شود تا فضای خودتحریمی و ایجاد شکاف در ایران افزایش پیدا کند. افزایش لیست تحریم ترس همکاری با بانک های ایرانی را افزایش می دهد و اجرای برنامه اقدام FATF احتمال شناسایی شدن تراکنش ها را. در نتیجه بانک های خارجی تنها در صورتی حاضر به پذیرش همکاری با بانک های ایرانی می شوند که مطمئن شوند، هیچ درگیری با افراد و نهادهای تحریمی ندارند.

به طور مثال اگر وزارت دفاع یا نهادهای مربوط به آن با یک بانک ایرانی کارکند و بانک های خارجی نیز در نتیجه اجرای برنامه اقدام FATF از این موضوع و جزئیات آن به طور کامل اطلاع داشته باشند، به علت افزایش احتمال درگیری مستقیم یا غیرمستقیم تراکنش بانکی با وزارت دفاع، بانک خارجی ریسک همکاری با بانک ایرانی را به علت جریمه های سنگین آمریکا نمی پذیرد و از همکاری سرباز می زند و رابطه بانک ایرانی و خارجی برقرار نمی شود، این عدم همکاری با افزایش لیست تحریم افزایش نیز پیدا می کند. از طرف دیگر از آنجایی که این قانون هرگونه حمایت و همکاری توسط هر فرد یا نهادی با سپاه پاسداران و وابستگان آن، صنایع موشکی و تسلیحاتی را ممنوع می داند و نهاد و فرد حمایت کننده را در لیست تحریم(SDN) می برد، شناسایی شدن این حمایت ها در داخل کشور از طریق FATF نیز افزایش می کند و بانک ها و نهادهای داخلی نیز خود را در خطر قرارگرفتن در لیست تحریم می بینند.

در نتیجه بازیگران اقتصادی ایرانی در دوراهی قرار می گیرند و باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند، یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از اندک فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در این مسیر با انتخاب گزینه دوم اقدام به خودتحریمی می کنند و افزایش هرچه بیشتر لیست تحریم در اثر اجرای این قانون، خودتحریمی را نیز افزایش می دهد.
با توجه به اهداف این قانون و افزایش خودتحریمی در ایران، تمام افراد، نهادها، صنایع، بانک ها و حتی دانشگاه هایی که به نوعی با صنعت دفاعی و نظامی ایران شامل صنایع موشکی، سلاح های متعارف و تمام نهادهای وابسته به سپاه پاسداران همکاری دارند، خود را در دوراهی قرارگرفتن در لیست تحریم و یا خودتحریمی می بینند و از آنجایی که بسیاری از بازیگران اقتصادی(به خصوص صنایع مختلف و بانک ها) با محاسبات اقتصادی رو به رو هستند برای برقراری روابط خارجی خود و قرارنگرفتن در لیست تحریم، سیاست خودتحریمی را پیشه می کنند، که در نهایت موجب قطع همکاری بخش های مختلف کشور با صنایع دفاعی و نظامی ایران و کاهش توان دفاعی ایران و احتمال افزایش تهدیدات نظامی علیه ایران می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: