۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۱

آیا توافق پاریس الزام آور است؟

?چرا سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به مجلس ارائه نمی شود؟  

?چرا سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به مجلس ارائه نمی شود؟

 

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: