۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۱

آیا توافق پاریس الزام آور است؟

🔸چرا سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به مجلس ارائه نمی شود؟  

🔸چرا سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به مجلس ارائه نمی شود؟

 

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: