معاون پژوهشی فرهنگستان علوم:

سه چهارم کشور با مشکلات خشکی و کم آبی روبرو می‌شود

شاهدی: ۳۰ درصد از بحران آب مربوط به خشکسالی و تغییر اقلیم و ۷۰ درصد سهم مدیریت آب است. اگر با روند موجود جلو برویم، شاید در ۱۵ سال آینده مشکلات زیادی از نظر آب در بخش‌های گوناگون داشته باشیم. حدود سه چهارم کشور با مشکلات خشکی و کم آبی روبرو می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از مسائل مهم در حوزه کشاورزی را آب دانست و گفت: متاسفانه به اندازه کافی به آن ب‌ها داده نشده است. اگر با روند موجود جلو برویم، شاید در ۱۵ سال آینده مشکلات زیادی از نظر آب در بخش‌های گوناگون داشته باشیم یعنی می‌توان گفت: حدود سه چهارم کشور با مشکلات خشکی و کم آبی روبرو می‌شود.
وی با بیان اینکه موضوع بحران آب از همین الان ظاهر شده است، اظهار داشت: این بحران در خیلی از کشور‌ها وجود دارد و حتی ایالت کالیفرنیا با بحران جدی خشکسالی روبرو شده است. ایران نیز با توجه به اینکه در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته، بیشتر تحت تاثیر موضوع خشکسالی و تغییر اقلیم است.
معاون پژوهشی فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: از ۴۰ سال قبل، برداشت آب از منابع زیرزمینی را شروع کردیم و در ۱۵ سال گذشته، برداشت بیش از حد بود به طوری که اکثر دشت‌های کشور تبدیل به دشت‌های کم آب و ممنوع شدند، زیرا چاه‌های غیر قانونی به تعداد زیاد زده شده است. آب در بعضی از دشت‌ها به حدی کاهش پیدا کرده که رو به اتمام است و حتی خود مخازن را نیز تخریب کرده ایم.
وی ادامه داد: در بسیاری از نقاط، زمین‌ها نشست پیدا کردند، گودال‌های بسیار وسیعی روی زمین ایجاد شده است و این‌ها نشانه برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان درباره علل وضعیت موجود توضیح داد و بیان داشت: حقیقت آن است که مدیریت صحیحی روی تغذیه آب‌های زیرزمینی و برداشت بر اساس تعادل آب نداشتیم و نداریم. در واقع باید به اندازه‌ای برداشت می‌کردیم که سفره‌های زیرزمینی تغذیه می‌شوند، اما در حال حاضر خیلی بیشتر از آن برداشت صورت می‌گیرد و طبق آمار حدود ۵ تا ۶ مترمکعب در سال بیشتر از حد مجاز برداشت می‌کنیم.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: