کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن مهر

ساخت و ساز

بانک‌های عامل تا به امروز این منابع مالی را تزریق نکرده اند و علی رغم تعهد دولتی برای پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها در بسیاری از مناطق این تسهیلات را پرداخت نکرده است.

به گزارش عیارآنلاین، فرشید پور حاجت با اشاره به اینکه مشکلات بانکی همچنان گریبان گیر واحد‌های مسکن مهر است، گفت: افزایش تسهیلات بانکی از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان به نوعی پوشش نقدینگی بود و جهت تکمیل واحد‌های نیمه تمام مسکن مهر پرداخت می‌شد.

وی در ادامه افزود: بانک‌های عامل تا به امروز این منابع مالی را تزریق نکرده اند و علی رغم تعهد دولتی برای پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها در بسیاری از مناطق این تسهیلات را پرداخت نکرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: یک بار ۴۲ هزار میلیارد تومان از پول کشور وارد بخش مسکن مهر شد و هنوز نتوانسته است از زیر بار تورم این میزان سرمایه خارج شود.

پور حاجت اظهار داشت: بانک‌ها باید این پول‌ها را به کارگاه‌های مسکن مهر تزریق کنند تا سرعت کار در این بخش افزایش یابد.

وی در پایان بیان کرد: بانک‌ها باید هرچه سریعتر به تعهدات خود برای پرداخت افزایش ۱۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر عمل کنند.

منبع:مسکن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: