رئیس شورایعالی نظام پزشکی:

تخطی از راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی مجازات های انتظامی را در پی خواهد شد

ایدنی: سند راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی برای شاغلان حرفه پزشکی الزام آور است و تخطی از این سند مجازات های انتظامی را در پی خواهد شد و به همین منظور پزشکان باید در این زمینه مسائل را به خوبی رعایت کنند. سند راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی به آیین نامه انتظامی انتزاع می شود. این سند بیشتر آموزشی و رفتارسازی است و نباید نگاه انتظامی به آن داشت.

به گزارش عیارآنلاین، اسماعیل ایدنی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای پزشکی و راه اندازی سامانه آنلاین مجوز کمیسیون تبصره هفت ماده ۱۳ در محل سازمان نظام پزشکی افزود: متاسفانه بیش از ۵۰ سال سازمان نظام پزشکی داریم و آموزش پزشکی هم توسعه خوبی داشته است و باوجود اینکه سال ۴۸ نیز آیین نامه انتظامی هم تنظیم شده اما فعالیت های آموزشی برای حرف پزشکی در کشور مغفول مانده و اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: به همین منظور در شورای عالی نظام پزشکی و در این دوره این موضوع در دستور کار قرار گرفت و امروز مسائل اخلاق حرفه ای در راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای پزشکی تدوین شده است.
ایدنی ادامه داد: امیدواریم در شورای عالی نظام پزشکی بعدی راهنمای حرفه ای تخصصی در رشته های خاص تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر مسائل آیین نامه انضباطی که در تخلفات صنفی پزشکان مطرح است خیلی کلی گویی است که باید این مسائل به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار گیرد.
ایدنی در ادامه اظهار کرد: مسائل زیادی در رابطه با اخلاق حرفه ای وجود دارد که اولویت های اصلی ما منافع بیمار، رعایت انصاف و بی طرفی، درستکاری، احترام به حق انتخاب و مسائلی از این دست است که در این آیین نامه نیز آمده است.
وی با اشاره به اهمیت اخلاق پزشکی تصریح کرد: واحد اخلاق پزشکی درس دو واحدی است اما چون در تمام دوران پزشکی لازم است باید یک واحد درسی مستقل هم باشد.
رئیس شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه این سند برای شاغلان حرفه پزشکی الزام آور است، افزود: تخطی از این سند مجازات های انتظامی را در پی خواهد شد و به همین منظور پزشکان باید در این زمینه مسائل را به خوبی رعایت کنند.
ایدنی با بیان اینکه سند راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی به آیین نامه انتظامی انتزاع می شود، گفت: این سند بیشتر آموزشی و رفتارسازی است و نباید نگاه انتظامی به آن داشت.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این سند مبنای آموزشی و رفتارسازی خوبی برای ارتقای فعالیت ها در حوزه سلامت کشور باشد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: