دبیر اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز غیرانتفاعی:

دانشگاه‌های غیرانتفاعی خواستار افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه‌ها هستند

دبیر اتحادیه دانشگاه ها و مراکز غیرانتفاعی از درخواست این دانشگاه ها برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو تا ۲۵ درصد خبر داد .

به گزارش عیارآنلاین، علی آهون منش  با اشاره به ظرفیت های پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز غیر انتفاعی گفت: دانشگاه های غیرانتفاعی خواستار افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه ها هستند.

وی ادامه داد: حدود ۱۳ درصد صندلی کنکور متعلق به دانشگاه های غیرانتفاعی است این ۱۳ درصد سهمیه دانشگاه های غیرانتفاعی است ولی اینکه چه تعداد از متقاضیان مراجعه کنند مشخص نیست.

دبیر اتحادیه دانشگاه ها و مراکز غیرانتفاعی افزود: در طول دو تا سه سال گذشته به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی ظرفیت  های ایجاد شده توسط بخش خصوصی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خالی مانده است.

وی افزود: ما انتظار داریم و البته دانشگاه های غیرانتفاعی درخواست کرده اند که ۱۳ درصد سهمیه ظرفیت دانشجویی این دانشگاه ها به ۲۵ درصد افزایش یابد ولی اینکه چه مقدار آن محقق شود، هنوز مشخص نیست.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: