نماینده مجلس:

ذبح دام‌های شیری مساوی ذبح تولید است

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: اختلاف میان دامداران و صنایع لبنی برای خرید شیر، یکی از عوامل ذبح دام های شیری در کشتارگاه تلقی می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین،  علاء الدین خادم در باره ذبح دام‌های شیری در صنعت دامداری،گفت: تولید شیر ارتباط مستقیم  با توسعه زیر ساخت های صنعت لبنیات دارد؛ اما متاسفانه شاهد ذبح دام های شیری  برای عدم صرفه اقتصادی ماندگاری دامدار در تولید  شیر در صنعت دامداری هستیم.

 نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: لبنیات درهرکشوری محورسلامت است بنابراین زمانی که دامدار برای جبران مشکلات اقتصادی اش دام شیری اش را برای ذبح  به کشتارگاه رهنمون می کند، مشخص است تولید شیر در  آینده  در صنعت دامداری  وارد بحران می شود.

 خادم افزود: ذبح دام های شیری همان ذبح تولید است، زیرا دام های اصلاح نژاد شده برای تامین فرآورده های  متنوع  لبنیات پرورش می یابند و از همین رو برای جایگزینی دام های شیری  در چرخه  تولید  باید هزینه های  بالای را  تولید کننده متحمل شد.

وی ادامه داد: اختلاف  میان دامداران و صنایع لبنی یکی از عوامل ذبح دام های شیری درکشتارگاه  تلقی می شود و این در حالی است که  کارخانه ها زیر بار افزایش نرخ خرید شیر از  تولید کننده نمی روند تا حضور   در  تولید  شیر  برای دامدار صرفه اقتصادی  داشته باشد.

نماینده مردم سپیدان در مجلس افزود: خوراک دام که محور تولید شیر است با قیمت آزاد بفروش می رسد، اما  نرخ پایه در هر لیتر  بسیار  نازل  تعیین می شود؛  بنابر این   دولت باید  مابه التفاوت  میان نرخ شیر و نرخ خوراک دام را  با یارانه تنظیم یا نرخ خرید  شیر از  تولید  کننده را افزایش  دهد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: