ابتکار: ممبران بخشی از اقتصاد سبز است

رئیس سازمان محیط زیست: ما در دولت یازدهم با توجه به بحث محیط زیست سعی کردیم جهت گیریهای اقتصادی و صنعتی و فناوریهای کشور به سمت جهت گیریهایی برود که راه حل های زیست محیطی داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، معاون رئیس جمهور در مراسم افتتاح خط تولید انواع غشاهای تصفیه صنعت آب با اشاره به بحث بحران آب و ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی گفت: ممبران بخشی از صنعت و اقتصاد سبز است .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر صنعت کشاورزی و اقتصاد بخواهند رشد واقعی داشته باشند باید با بهره گیری از فناوری روز رشد سبز را دنبال کنند.

ابتکار با یادآوری بحران آب و روند تغییر اقلیم ، افزایش دما، کاهش بارندگی و تنش آبی در چهل سال اخیر تاکید کرد: مدیریت صحیح آب و جلوگیری از آلودگی و نیز بازچرخانی آب در حوزه های شهری، کشاورزی و صنعت ضرورت دارد.

معصومه ابتکار افزود : ما در دولت یازدهم با توجه به بحث محیط زیست سعی کردیم جهت گیریهای اقتصادی و صنعتی و فناوریهای کشور به سمت جهت گیریهایی برود که راه حل های زیست محیطی داشته باشد.

وی افزود: ما حتما باید در جهت اقتصاد سبز که یک عنصر و مولفه مهم اقتصاد مقاومتی برای کشور ما هست حرکت کنیم .

رئیس سازمان محیط زیست افزود: امیدواریم ایدرو به عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بحث اقتصاد سبز ایران و بحث سبز شدن فرایندهای صنعتی ایران به عنوان مولفه ای سودآور و تضمین کننده اقتصاد ایران، آینده ای روشن در سازگاری توسعه فعالیت های صنعتی با محیط زیست داشته باشد.

گفتنی است فیلتر تصفیه آب ساخت داخل برای نخستین بار در کشور با سرمایه گذاری ایدرو و همکاری محققان دانشگاه صنعتی شریف تولید می شود.

ظرفیت نهایی طرح ۵۰ هزار عدد فیلتر استاندارد ۸ اینچی ممبران در سال و با سرمایه گذاری کل ۳۵۰ میلیارد ریال است که در این میان ظرفیت فاز اول طرح ۲۲ هزار و ۵۰۰ عدد فیلتر استاندارد ۸ اینچی ممبران در سال و با سرمایه گذاری کل ۱۳۰ میلیارد ریال است.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: