عضو کمسیون بهداشت مجلس:

بیمه‌ها حمایت چندانی از زوجین نابارور نداشته و مردم باید هزینه سنگین درمان را از جیب بپردازند

پوربافرانی: هزینه درمان ناباروری بسیار بالا است و این موضوع مهمترین چالش زوج های نابارور است، بیمه ها حمایت چندانی از زوجین نداشته و مردم باید هزینه سنگین درمان را از جیب بپردازند. با توجه به تعداد بالای زوج های نابارو در کشور انتظار می رود در کنار حمایت جدی بیمه ها از درمان ناباروری به ایجاد و توسعه مراکز تخصصی درمان ناباروری نیز توجه شود.

به گزارش عیارآنلاین، عباسعلی پوربافرانی، با ارزیابی مثبت اقدام وزارت بهداشت برای تجهیز ۲۰ مرکز ناباروری در کشور با انتقاد از اینکه در زمینه حمایت از زوجین نابارور نتوانستیم به توفیقی دست یابیم، گفت: برای درمان ناباروری زوجین باید مراحل مختلف درمانی مانند کاشت را بگذرانند و برای این امر به دفعات به پزشک مراجعه کنند بر همین اساس برخی خانواده ها به دلیل هزینه بالای درمان توان پرداخت هزینه درمان ناباروری را ندارند.

هزینه گزاف درمان ناباروری بزرگترین چالش زوج های نابارور

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه هزینه درمان ناباروری بسیار بالا است و این موضوع مهمترین چالش زوج های نابارور است، تصریح کرد: بیمه ها حمایت چندانی از زوجین نداشته و مردم باید هزینه سنگین درمان را از جیب بپردازند.

کمبود مراکز تخصصی درمان ناباروری در کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم، از کمبود مراکز تخصصی درمان ناباروری در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: این مراکز از این جهت که نتوانسته اند نگرانی زوج های نابارور را در حوزه خدمات کاهش دهند بنابراین اثر مثبتی در جامعه نتوانسته اند ایجاد کنند؛ در حال حاضر مهمترین دغدغه زوج های نابارور بحث هزینه و کمبود مراکز تخصصی است که نیاز است به سمت رفع این دغدغه ها گام برداشت.

پوربافرانی با یادآوری نگاه برنامه ششم توسعه به افزایش پوشش بیمه ای خدمات ناباروری، گفت: با توجه به تعداد بالای زوج های نابارور در کشور انتظار می رود در کنار حمایت جدی بیمه ها از درمان ناباروری به ایجاد و توسعه مراکز تخصصی درمان ناباروری نیز توجه شود.

افزایش حمایت ها از زوجین نابارور و همچنین توسعه مراکز تخصصی درمان ناباروری اقدامی جدی در جهت رشد نرخ جمعیت

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش حمایت ها از زوجین نابارور و همچنین توسعه مراکز تخصصی درمان ناباروری اقدامی جدی در جهت رشد نرخ جمعیت است، گفت: در حال حاضر جمعیت کشور به سمت سالمندی در حرکت بوده و از سویی فرزندآوری در خانواده ها نیز کاهش یافته است که این تهدیدی جدی برای جمعیت کشور محسوب می شود.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: می طلبد با انجام اقداماتی مانند افزایش حمایت ها از زوج های نابارور و ترویج ازدواج آسان برای کاهش سن ازدواج در افزایش نرخ جمعیت گام برداشت.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: