عضو کمسیون بهداشت مجلس:

درحال حاضر نیز وزارت بهداشت دارای تولیت است، اما این تولیت ها جزیره ای بوده و درهمه شرایط تولیت در دست وزارت بهداشت نیست

امینی فرد: درطول یکسال گذشته در نشست های کمیسیون بهداشت و درمان و تعاملات با وزارت بهداشت موضوع تعدد وظایف درحوزه سلامت بارها مورد تاکید قرار گرفت. البته درحال حاضر نیز وزارت بهداشت دارای تولیت است، اما این تولیت ها جزیره ای بوده و درهمه شرایط تولیت در دست وزارت بهداشت نیست؛ بنابراین درخصوص سلامت و حیطه حاکمیتی سلامت تولیت باید به شکل یکپارچه در اختیار وزارت بهداشت و درمان باشد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد نعیم امینی فرد، درخصوص اظهارات وزیربهداشت و درمان درمورد اینکه درحوزه سلامت با مشکلات و تعدد وظایف و اختیارات روبه رو هستیم، گفت: درطول یکسال گذشته در نشست های کمیسیون بهداشت و درمان و تعاملات با وزارت بهداشت موضوع تعدد وظایف درحوزه سلامت بارها مورد تاکید قرار گرفت.

 نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دربرنامه ششم تاکیدات بسیاری درخصوص تولیت وزارت بهداشت مطرح شد، افزود: نمایندگان مجلس نیز تلاش بسیاری برای تعیین تکلیف تولیت وزارت بهداشت انجام دادند تا این موضوع به سرانجام برسد، اما به دلیل برخی مشکلات نظیرعدم همراهی بیمه تامین اجتماعی این موضوع به نتیجه نرسید؛ البته کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال آن است که در دولت جدید باز موضوع تولیت دروزارت بهداشت و درمان و جلوگیری از تعددوظایف را مورد پیگیری قرار دهد.

امینی فرد، با تاکید برتولیت یکپارچه دروزارت بهداشت، افزود: البته درحال حاضر نیز وزارت بهداشت دارای تولیت است، اما این تولیت ها جزیره ای بوده و درهمه شرایط تولیت در دست وزارت بهداشت نیست؛ بنابراین درخصوص سلامت و حیطه حاکمیتی سلامت تولیت باید به شکل یکپارچه در اختیار وزارت بهداشت و درمان باشد.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال درسیاست های کلی سلامت تاکید شده سیستم مالی با محوریت سیستم پرداخت ها باید ازطریق سیستم بیمه ای با نظر وزارت بهداشت و درمان باشد، اما این درحالی است که به رغم موارد گفته شده  ترکیب شورای عالی بیمه مربوط به ۳ دهه قبل است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،گفت:  بنابراین نقش تولیتی وزارت بهداشت و درمان درشورای عالی بیمه حداقلی است، اما تمامی پرداخت ها و سیاستگذاری ها در حوزه بیمه توسط شورای عالی بیمه انجام می شود؛ بنابراین این مورد یکی از نمونه هایی است که به هیچ عنوان با مسئولیت های وزارت بهداشت همخوانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیربهداشت در مراسم افتتاح بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی شهرستان کوثر استان اردبیل گفت: ما در حوزه سلامت با مشکلات و تعدد وظایف و اختیارات روبرو هستیم و همه چیز ساختمان و تجهیزات نیست بلکه باید به نیروی انسانی  و تخصص‌ها در این حوزه بها داده شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: