بنابر آمارهای بانک مرکزی، تنها ۰.۵درصد از بودجه عمرانی فروردین ماه پرداخت شد

طبق آمار بانک مرکزی بودجه دولت در فروردین ماه امسال نتوانسته درآمدهای مصوب را حاصل کند.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس آمارهای بودجه عمومی دولت در سال جاری در فرودین ماه، بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات حاصل شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، در این مدت کل درآمدها ۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بوده که در عین حال ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای هزینه جاری پرداخت شده است.

طبق این اطلاعات ۳۰ میلیارد تومان سهم پرداخت‌های عمرانی بوده که حدود ۰٫۵ درصد رقم مصوب این ماه است.

تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت در اولین ماه سال با کسری ۹ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومانی و با تراز سرمایه‌ای ۶ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان کسری روبه‌رو بوده است.

براساس جزئیات این گزارش، دولت توانسته در اولین ماه ۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم و هزار ۶۷۰ میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم کسب کند. سهم مالیات بر واردات  ۲۷۰ میلیارد تومان، مالیات بر درآمد ۹۰۰ میلیارد تومان، ارزش افزوده هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طر‌ح‌های عمرانی) باید به فروش نفت خام ۷۱٫۲ باشد که این نسبت اکنون ۱٫۸ درصد است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: