عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

تولید و بازرگانی نیازمند مدیریت واحد هستند

ربیعی بابیان اینکه تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت، مدیریت واحد تولید و تجارت را از بین خواهد برد، گفت: تفکیک این وزارتخانه بازگشت به گذشته است و جز نابسامانی، سرگردانی و تلف شدن وقت حاصلی نخواهد داشت.

خدیجه ربیعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عیارآنلاین، پیرامون لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت گفت: با توجه به شرایط موجود باید انسجام و وحدت میان این سه بخش در غالب یک وزارتخانه واحد همچون گذشته ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: با ادغامی که چند سال قبل انجام شد زمینه‌های انسجام این سه حوزه شکل گرفت. علی‌رغم اجرای ناقص قوانین و دستورالعمل‌های ادغام، شاهد موفقیت‌های خوبی در این سه بخش بودیم. به همین دلیل مسیر فعلی باید دنبال شود تا کشور در راه پیشرفت حرکت کند.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه، تفکیک این وزارتخانه‌ها مدیریت واحد تولید و تجارت را از بین خواهد برد، افزود: تولید و بازرگانی نیازمند مدیریت واحد هستند، وقتی تفکیک صورت بگیرد دیگر مدیریت واحد نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: شرایط فعلی کشور در حالتی نیست که ما وارد این موضوعات شویم بلکه باید عملیاتی و منسجم باهدف توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال به فعالیت بپردازیم.

ربیعی در پایان تصریح کرد: تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بازگشت به گذشته است و جز نابسامانی، سرگردانی و تلف شدن وقت حاصلی نخواهد داشت.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: