۱۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۶
مشاور مقیم جایکا در سازمان حفاظت محیط زیست:

ایران مهمترین کشور منطقه برای حل مشکل گرد و غبار است

هیروشی نیشی: تغییر اقلیم و طوفان های گردغبار ارتباط نزدیکی با هم دارند. ایران مهمترین کشور منطقه برای حل مشکل گردوغبار است. دولت جمهوری اسلامی ایران و به ویژه سازمان حفاظ محیط زیست توجه جدی به مسئله تغییر اقلیم دارند و تغییر اقلیم و طوفان های گردوغبار در ارتباط بسیار نزدیکی با هم هستند و هر دوی این مسائل برای اینکه یک کشور به تنهایی با آن روبرو شود چالش های دشواری محسوب می شود به همین دلیل ایران در خاورمیانه و غرب آسیا نقش مهمی برای حل این مشکل جهانی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، مشاور مقیم جایکا در سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه کنفرانس بین المللی مقابله با گردوغبار گفت: این دومین کنفرانس بین المللی مشترک ایران با سازمان ملل است مسئله گردوغبار از مهمترین و بزرگترین چالش های محیط زیستی است که با آن روبرو هستیم.

هیروشی نیشی نیا افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران و به ویژه سازمان حفاظ محیط زیست توجه جدی به مسئله تغییر اقلیم دارند و تغییر اقلیم و طوفان های گردوغبار در ارتباط بسیار نزدیکی با هم هستند و هر دوی این مسائل برای اینکه یک کشور به تنهایی با آن روبرو شود چالش های دشواری محسوب می شود به همین دلیل ایران در خاورمیانه و غرب آسیا نقش مهمی برای حل این مشکل جهانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه ایران مهمترین در منطقه برای حل این مشکل است، گفت: این کنفرانس سهمی است که ایران برای مقابله با گردوغبار ایفا می کند.

نیشی نیا در پاسخ به اینکه خروجی این کنفرانس برای حل معضل گردوغبار داشت چه بود گفت: این کنفرانس دو دستاورد مهم دارد یکی به تحکیم همکاری های منطقه ای کمک می کند دوم اینکه این کنفرانس کمک می کند واقعیت طوفان های گردوغبار مشخص شود و برای مخاطب ایرانی وضعیت آن روشن شود.

مشاور مقیم جایکا در سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: نتیجه نهایی این کنفرانس این خواهد بود که بخش های مختلف ملل متحد در کشورهای منطقه دریابند بهترین راه برای مقایسه با طوفان های گردوغبار چه روشی است و سرمایه گذاری مناسب برای رویارویی با این پدیده کدام است؟

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: