رئیس سازمان بیمه سلامت:

حدود ۴۰ میلیون نفر زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

کبیر: قبل از اجرای طرح تحول سلامت ( اردیبهشت ماه ۹۳) حدود ۱۰ میلیون بیمه شده تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفت اما بعداز اجرای این طرح تعداد بیمه شدگان این سازمان از مرز ۳۰ میلیون نفر گذشت و به حدود ۴۰ میلیون نفر رسید.

به گزارش عیارآنلاین، محمد جواد کبیر روز یکشنبه در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از سازمان بیمه سلامت ایران افزود: قبل از اجرای طرح تحول سلامت ( اردیبهشت ماه ۹۳) حدود ۱۰ میلیون بیمه شده تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفت اما بعداز اجرای این طرح تعداد بیمه شدگان این سازمان از مرز ۳۰ میلیون نفر گذشت و به حدود ۴۰ میلیون نفر رسید.
سازمان بیمه سلامت از سال ۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد.
کبیر گفت: میزان بدهی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت تا پایان سال ۹۵ حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان بود که امسال نیز هر ماه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به آن اضافه شده است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: