کشف ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی به ارزش حدودی ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵

نیروهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه در سال گذشته، ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی به ارزش حدودی ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف کردند. این در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش عیارآنلاین، نیروهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه در سال گذشته، ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی به ارزش حدودی ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف کردند. این در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: